Du är här

2017-05-19

CLX Communications AB (publ): Stark lönsamhetsutveckling skapar utrymme för fortsatt tillväxt

Delårsrapport, januari - mars 2017
Första kvartalet januari - mars 2017 * Nettoomsättningen ökade med 133 procent till 622,2 MSEK (267,2). Organisk
tillväxt var 20 procent.
* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 70,8 MSEK
(25,3).
* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande
poster1(justerad EBITDA) uppgick till 80,9 MSEK (25,3).
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,1 MSEK (23,6).
* Kvartalets resultat uppgick till 33,4 MSEK (18,4).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (0,49).
Viktiga händelser under kvartalet * Inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades den 5 december 2016
har 1 205 700 optioner tecknats av ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom CLX.
* Förvärv av Xura Secure Communications GmbH slutfördes den 16 februari och
inkluderas i koncernens räkenskaper från detta datum.
Viktiga händelser efter periodens slut * Den 10 maj förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Dialogue Group Ltd.
Köpeskillingen var 32,0 MGBP (368,7 MSEK) på kassa- och skuldfri basis.
Dialogue omsatte mars 2016-februari 2017 ca 36,7 MGBP (417,9 MSEK) och
bruttoresultatet uppgick till ca 11,5 MGBP (130,9 MSEK). Resultat före av-
och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till ca 5,2 MGBP (59,2 MSEK) med en
EBITDA-marginal om 14,2 procent. Förvärvet finansieras med utökade
kreditfaciliteter om 32,7 MGBP (376,8 MSEK).

1) Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.
Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webbRapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 19 maj.

För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande
nummer och ange kod 7942048:

SE: +46-8 503 365 39
UK: +44-20 3427 1911
US: +1-646 254 3363

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig
här:https://edge.media-server.com/m6/p/a6vn36du
Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017
kl. 07:30

2017 Q1 Dela?rsrapport SVE - no mark up
http://hugin.info/173289/R/2106147/799491.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.