Du är här

2018-08-09

Coeli Global Selektiv: juli annorlunda och tung månad - förv

Uppdragsartikel - finansierad av Coeli.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Juli brukar vara en bra månad för aktiefonden Coeli
Global Selektiv, men blev i år annorlunda och inte alls bra. Vad som slog
hårt mot avkastningen var den kraftigt negativa kursutvecklingen i de
amerikanska byggnadsmaterialföretagen Martin Marietta och Vulcan Materials
samt den bygginriktade banken Bank Ozark.

Det skriver fondens förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton i en
förvaltarkommentar, och tillägger att den svaga utvecklingen i Bank Ozark och
Martin Marietta kom trots starka kvartalsrapporter.

Detta till trots fanns ändå ljuspunkter bland fondens innehav i juli. Ett
starkt resultat och kursutveckling för det svenska kylutrustningsföretaget
Beijer Ref och positiv utveckling för det medicintekniska företaget Thermo
Fischer samt de argentinska bankinnehaven stöttade portföljens avkastning,
framgår av förvaltarkommentaren.

Fonden noterade en nedgång om 0,7 procent i juli och underpresterade därmed
sitt jämförelseindex (MSCI AC WORLD NTR i SEK), som steg 1,2. Sedan
årsskiftet är fondens avkastning +7,8 procent per den 31 juli, medan
jämförelseindex är +10,1 procent.

Andreas Brock och Henrik Milton konstaterar att de gjorde rätt i att inleda en
nedmontering av fondens cykliska innehav under 2017, något som successivt har
fortsatt under 2018. De är självkritiska och uttrycker att fonden borde ha
varit än mer aggressiva och bredare i försäljningarna och att dessa även
borde ha inkluderat amerikansk byggindustri.

örvaltarna anser att det troligen inte går att krama ur mer ur den industrin,
då arbetskraften helt enkelt inte räcker till, och pekar på att
arbetslösheten i exempelvis Colorado nu är nere på 2,7 procent. Andreas Brock
och Henrik Milton menar att det fortfarande finns utrymme för enskilda aktier
att prestera väl, men att den breda generella uppgången nu är över. Deras
bedömning är att den globala bil- lastbils- och troligen även byggindustrin
nått sin cykliska topp, även om de inte ser något brant fall framför sig.

Coeli Global Selektivs geografiska- samt branschfördelning för sina innehav.
(Källa: Coeli)

Förvaltarna skriver att fonden under juli vidtagit åtgärder för att anpassa
sig efter var möjligheterna finns. De cykliskt intensiva innehaven JSL,
Openjobmetis, Penske Automotive och Bank Ozark har avyttrats. Amerikanska
köldutrustningsbolaget Watsco har ersatt, och bolaget uppges troligen vara på
väg att genomföra ett stort förvärv snart samt ha en fantastisk
IT-försäljningsstrategi. Utöver detta har förvaltarna tagit två kortsiktiga
"special situations-positioner" i American Express och Beacon Roofing Supply,
där värderingarna anses vara alldeles för låga. Dessa två kommer sannolikt
inte ägas längre än cirka tolv månader, medan Watsco ses som ett flerårigt
investeringscase, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis konstaterar portföljteamet att fonden hittills i år stigit 8
procent trots den utmanande julimånaden. De siktar alltjämt på att nå de 15
procent fonden har som årligt avkastningsmål för andelsägarna över tid,
skriver Andreas Brock och Henrik Milton.

Coeli Global Selektivs fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)

T jänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.