Du är här

2018-03-02

Coeli Real Estate Fund I AB: Coeli Real Estate Fund I AB - Årsredovisning 2017

Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet per den 31 december 2017 uppgick
till 141 mkr.

· Hyresintäkterna uppgick till ca 1 829 tkr och avser två månaders
hyresintäkter från fastighetsbeståndet som tillträddes under Q4 2017.

· Resultat efter skatt uppgick till -10 561 tkr, varav -9 000 tkr
avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet.

· Resultat per aktie uppgick till -17,34 SEK
· Nettoandelsvärde per den 31 december 2017, NAV, per P2 aktie
uppgick till 245,42 kr.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

· Den 3 januari 2018 meddelade Bolaget att det slutliga resultatet
för emission 3 i Bolaget blev en nyteckning om 56 200 P2 aktier
motsvarande 15 miljoner kronor.

· Bolaget ingick den 10 oktober 2017 avtal om förvärv av Luktviolen
Fastighets AB och Snättringe 31 AB. Luktviolen äger fastigheten
Luktviolen 2 i Södertälje med en uthyrningsbar area om 895 kvm. I
dagsläget drivs en ICA-butik i fastigheten. Snättringe äger
fastigheten Styrmannen 31 i Huddinge med en uthyrningsbar area om 650
kvm. I dagsläget drivs en Hemköp-butik på fastigheten. Fastigheterna
tillträddes den 15 januari 2018.

· Den 8 januari 2018 meddelade Bolaget att Bolaget ingått avtal om
förvärv av fastigheten Sankt Ilian 36:10 i Enköping som ägs av
bolaget Långgatan Fastighets AB. Sankt Ilian 36:10 är belägen i
Enköping och har en total uthyrningsbar area om 3 350 kvm. I
dagsläget bedrivs bilhandel och bensinmack på fastigheten.

· Fastigheten tillträddes den 15 januari 2018. Långgatan Fastighets
AB förvärvas till lika delar (50 %) av Coeli Real Estate Fund I AB
(indirekt) och SH Bygg Fastighetsutveckling AB.

· Den 15 januari 2018 meddelade Bolaget att Finansinspektionen
godkänt och registrerat Coeli Real Estate Fund I AB's värdepappersnot
och sammanfattning som upprättats inför emission 4.

· Den 21 januari 2018 meddelade Bolaget att antalet Preferensaktier
P2 har ökat med 56 200 aktier under januari 2018 och att antalet
Preferensaktier P1 uppgår till 500 000 och antalet Preferensaktier P2
till 608 940.

Kommentarer från VD
Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde
under 2017 tre emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och
totalt togs 162 mkr in från våra investerare. Under 2017 har ett
80-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har
resulterat i fondens fem fastighetsförvärv, varav tre tillträddes
efter årsskiftet. Under våren 2018 kommer vi fortsätta ta in kapital
till fonden genom nya emissioner för att kunna göra nya spännande
fastighetsinvesteringar. Vi ser positivt på möjligheten att ta in
kapital succesivt då vi parallellt kan vara i marknaden och utvärdera
potentiella investeringar. Detta gör förutsättningarna för att vi ska
kunna hitta fastighetsinvesteringar med stor värdepotential till dig
som investerare mycket goda.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se
Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars
2018 kl. 16.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/coeli-real-estate-fund-i-ab/r/coeli-real-estat...
http://mb.cision.com/Main/16229/2463972/800144.pdf
http://mb.cision.com/Public/16229/2463972/a77a41a1b3d15495.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.