Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Coeli Real Estate Fund I AB: Coeli Real Estate Fund I AB - Bokslutskommuniké 2018

Med bifogad rapport

· Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 124,5 MSEK (varav 3 MSEK
utgörs av marknadsvärdesförändringar) till 265,5 (141) MSEK. Därtill
tillkommer även, genom ägd kapitalandel, ett fastighetsinnehav med
marknadsvärde om 12,75 MSEK.

· Hyresintäkterna uppgick till 14 248 (1 829) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 4 047 (-10 015) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 2,26 (-17,34) SEK.
· Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie ökade med 11,33 SEK och
uppgick till 256,75 (245,42) SEK.

· Föreslagen utdelning om 974 TSEK till bolagets P1-aktieägare.
Händelser efter räkenskapsårets utgång

· Den 31 januari 2019 meddelade bolaget att man ingått avtal om ett
nytt fastighetsförvärv avseende fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga.
Fastigheten har en uthyrningsbar area om 6 905 kvm och hyresintäkter
om ca 5,6 MSEK årligen och har ett överenskommet fastighetsvärde om
71 MSEK.

Kommentarer från VD

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde
under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna har varit
framgångsrika och totalt har 276 mkr tagits in från våra investerare.
Hittills har ett 150-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats
vilket har resulterat i bolagets sex fastighetsförvärv.

Bolagets första två fastighetsförvärv; Vagnhallen 15 och Vagnhallen
16; tillträddes den 31 oktober 2017. Fastigheterna ligger i
anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan.
Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex.
dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett
område under omvandling och Coeli ser potential i att arbeta med
befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området
tillsammans med kommunen.

Bolaget tillträdde också fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje,
Styrmannen 31 i Huddinge och Sankt Ilian 36:10 i Enköping under
januari 2018.

Under hösten 2018 har bolaget förvärvat fastigheten Söderbymalm 6:4 i
Haninge. Coeli ser även här en potential att arbeta med befintliga
hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med
kommunen.

Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt
kommer 10-12 investeringar göras i bolaget.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
har lämnats för offentliggörande den 6 mars 2019 klockan 13:30

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/coeli-real-estate-fund-i-ab/r/coeli-real-esta...
https://mb.cision.com/Main/16229/2757652/1003142.pdf
https://mb.cision.com/Public/16229/2757652/bf88bd32a1e8cdc1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.