Du är här

2018-08-23

Colabitoil: Delårsrapport Halvår och Q2 2018

Lägre resultat än förväntat på grund av externa faktorer.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 256 735 (93 332) TSEK.
· Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick
till -62 (-1 091) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 535 (-2 671)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,96 (-0,13) TSEK.
· Soliditeten uppgick till 52,9 (72,8) %.
Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 122 816 (48 959) TSEK.
· Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick
till -2 173 (-439) TSEK.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 735 (-1 183)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,99 (-0,15) TSEK.
· Soliditeten uppgick till 52,9 (64,3) %.
Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 .
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För mer information:
Jan Nordlöf, CEO, Colabitoil AB, jan.nordlof@colabitoil.com +46 771
185 961

Daniel Arenholm, Communications, Colabitoil AB,
daniel.arenholm@colabitoil.com +46 771 185 965

Ulf Fredrixon, CFO Colabitoil AB, ulf.fredrixon@colabitoil.com +46
771 185 969

Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och
grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel
i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för
tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja.
Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och
tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport-halvar-och-q2-2018,...
http://mb.cision.com/Main/15617/2598994/896100.pdf
http://mb.cision.com/Public/15617/2598994/b08122fd24320908.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.