Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Colabitoil: Idag inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 2 november 2017, inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden
AB:s ("Colabitoil") nyemission inför planerad notering på
AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 16 november 2017.
Vid fulltecknad nyemission tillförs Colabitoil 19,8 MSEK före
emissionskostnader. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera
bolagets pågående marknadsexpansion genom utveckling av nya
stationslägen. Colabitoil har på förhand skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46
procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel
finns tillgängliga på bolagets (www.colabitoil.se), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor.

Om Colabitoil och den planerade nyemissionen

Colabitoil bygger framtidens bränslelösningar för produktion och
leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel
med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett
hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till
företag och konsumenter, distribution till företagskunder samt med
egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren
HVO100. HVO100 är ett premiumdrivmedel för dieselmotorer, som är 100
procent förnyelsebart och fossilfritt, där råvaran består av
restprodukter. Produkten erbjuds till samma pris som konventionell
diesel. Colabitoil tillhandahåller HVO genom inköp från Neste Oil med
ambitionen att bidra till framtidens fossilfria samhälle. Bolaget
levererar i dagsläget till över 200 leveranspunkter, utöver de 35
egna tankanläggningarna. Bolaget förväntas under 2017 nå en
omsättning på cirka 280-320 MSEK.

Colabitoil står inför en expansion av verksamheten och har ett stort
antal planerade aktiviteter på gång. Bolaget vill fortsätta att
utveckla dess stationslägen samt arbetet med företagskunder och
dessutom bygga ut distributionsnätet för att därigenom kunna öka
leveranser till befintliga kunder. Därutöver vill bolaget också
utveckla varumärket mot konsumentmarknaden genom marknadsföring,
kommunikation och fler publika stationer för att öka tillströmningen
av nya kunder. För att möta efterfrågan vill Colabitoil öka takten på
etableringar av egna tankanläggningar och avser därför att ta in
tillväxtkapital genom en nyemission om 19,8 MSEK inför planerad
notering på AktieTorget i december 2017.

VD Jan Nordlöf kommenterar

- Vi ser till att dieseldrivna fordon, utan modifieringar, kan bli
fossilfria vid nästa tankning utan att det blir dyrare för kunden. Nu
kan alla vara med på resan mot ett hållbart samhälle. Både genom att
investera i Colabitoil och att tanka vår HVO100.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 - 16 november 2017.

Teckningskurs: 33,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 aktier, motsvarande 5 280
SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 600 000 aktier, motsvarande
19 800 000,00 SEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens
genomförande är 430 000 aktier, motsvarande 14 190 000,00 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 8 254 378 aktier.

Värdering (pre money): cirka 272 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
totalt 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen.

Notering på AktieTorget: Första dag för handel i Colabitoils aktie är
beräknad att bli den 12 december 2017.

ISIN-kod: SE0007815386.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter för Colabitoil att
delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att
närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedanstående
schema för bolagets roadshow.

Datum Arrangemang Adress och ort Anmälan
och tid
7 novembe Investerarlunch Elite Park Avenue Anmälan sker via
i Göteborg Hotel,Kungsportsavenyen www.sedermera.se
r 2017, 36,
kl. Göteborg
11:30 -
13:00
8 novembe Investerarträff AktieTorget,Mäster Anmälan sker
hos AktieTorget Samuelsgatan 42, plan till:inbjudan@aktietorget.se
r 3,Stockholm
2017,kl.
12:00 -
13:15
10 Investerarträff Börshuset, Skeppsbron Anmälan sker via
november i Malmö 2, www.sedermera.se
2017,Kl. Malmö
11:30 -
13:00
16 Sedermeradagen Waterfront Congress Anmälan sker via
november Stockholm Centre,Nils Ericsons www.sedermeradagen.se
2017,kl. Plan
07:30 - 4,Stockholm
19:00

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets
(www.colabitoil.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i
samband med den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om nyemissionen och den planerade
noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen
kontakta:

Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/idag-inleds-teckningstiden-i-cola...
http://mb.cision.com/Main/15617/2381165/745470.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.