Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Coloplast A/S: Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 01/2020 - Regnskabsmeddelelse, Q1 2019/20

Q1 2019/20
Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2019/20
(1. oktober 2019 - 31. december 2019)            

Solid start på året for Coloplast. Forventningerne til 2019/20 er uændrede

* Den organiske omsætningsvækst blev på 8% i første kvartal. Den
rapporterede omsætning, målt i danske kroner, steg med 9% til 4.712
mio. kr.
* I forretningsområderne blev den organiske vækst for helåret
henholdsvis 9% i Stomi, 6% i Kontinens, 9% i Urologi og 10% i Hud- og
Sårpleje.
* Den kroniske forretning leverede et solidt resultat i første kvartal,
drevet af en tilfredsstillende udvikling i Europa trods prisreformen
i Frankrig og et solidt kvartal for region Øvrige Markeder.
* I USA er Coloplast blevet tildelt en treårig indkøbsaftale og skal
levere stomiprodukter gennem den amerikanske indkøbsorganisation
Premier Inc. med effekt fra 1. april 2020.
* Region Øvrige Markeder oplever en solid udvikling med 16% organisk
vækst i første kvartal især drevet af stomiforretningen og en stærk
udvikling i Kina og Latinamerika samt timingen af udbud i Rusland.
* Hud- og Sårplejeforretningen leverede 10% organisk vækst i første
kvartal. Sårplejeforretningen leverede 8% organisk vækst, drevet af
Biatain® Silicone-porteføljen i Europa, mens hudplejeforretningen
leverede en solid start på året.
* Urologiforretningen leverede 9% organisk vækst baseret på
produktporteføljerne i USA til henholdsvis mænds og kvinders helbred.
* Der er i første kvartal foretaget nye investeringer i salgs- og
marketingtiltag for op til 2% af omsætningen på tværs af en række
markeder og forretningsområder.
* Driftsresultatet (EBIT) for første kvartal steg 13% i danske kroner
til 1.472 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31% mod 30% i
samme periode året før. I sammenligningsperioden indgik
omstruktureringsomkostninger på 17 mio. kr.
* Afkastet af den investerede kapital (ROIC), efter skat før særlige
poster, blev 47% i første kvartal mod 44% i samme periode sidste år.
* Et nyt aktietilbagekøbsprogram på samlet 500 mio. kr. forventes
iværksat i andet kvartal 2019/20, og det ventes gennemført inden
regnskabsåret udgang.

Finansielle forventninger 2019/20

* Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste
valutakurser og en rapporteret vækst på 7-8% i danske kroner.
* Der forventes fortsat en overskudsgrad på ~31% i faste valutakurser
og på ~31% i danske kroner. Forventningerne til overskudsgraden
afspejler nye investeringer på samlet op til 2% af omsætningen i
innovation samt salgs- og marketingtiltag.
* Coloplast følger udbruddet af Coronavirusset i Kina tæt. De
regnskabsmæssige konsekvenser af udbruddet er meget usikre. De
finansielle forventninger for året indeholder en antagelse om at
situationen i Kina normaliseres i andet kvartal.
* Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre ~850 mio. kr.
* Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 23%.
Telekonference
Afholdes den 6. februar 2020 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time.
Ring på +45 3272 7518, +44 (0) 203 0095710 eller +1 917 720 0178.
Telekonferencen har referencenr. 6398101. Et webcast vil være tilgængeligt
www.coloplast.com kort efter telekonferencens
afslutning.  

 

Yderligere information

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President
Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376         
E-mail dkebj@coloplast.com

Rasmus Sørensen
Senior Manager
Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 1786
E-mail dkraso@coloplast.com

Presse og medier
Dennis Kaysen
Director
Corporate Communications
Tel. +45 4911 2608
E-mail dkdk@coloplast.com

Lina Danstrup
Senior Media Relations Manager
Corporate Communications
Tlf. 4911 2607
E-mail dklina@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
Danmark
CVR NR. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

Vedhæftet fil

* 01_2020_Q1_201920_Regnskabsmeddelelse

Författare Hugin Nyheter