Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-11

Com Hem: Com Hem återköper egna aktier

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att genomföra
ytterligare ett återköpsprogram om sammanlagt upp till 230 miljoner
kronor fram till och med den 16 oktober 2017.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hem
Holdings ("Com Hem" eller "Bolaget") aktiekapital genom indragning av
återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för
leverans av aktier enligt Com Hems LTIP-program. Återköpsprogrammet
genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr
2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Återköpsprogrammet kommer
att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som
fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och
utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen
sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i
enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR
och Safe Harbour-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 12
juli 2017 till och med den 16 oktober 2017.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris
per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Aktier för sammanlagt maximalt 230 miljoner kronor får
återköpas.

5. Maximalt får 18 177 081 aktier återköpas. Bolaget får dock
inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.

6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Bolaget har för avsikt att efter ovan återköpsprogram löpt ut den 16
oktober 2017 och fram till nästa årsstämma, återkomma med fler
återköpsprogram.

Det totala antalet registrerade aktier i Com Hem uppgår till 183 879
479. Com Hem äger idag 2 874 451 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com
(http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%...)

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11
juli 2017 9:00 CET.

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska
hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med
hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket
gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi
erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala
tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och
mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de
fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB
och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK.
Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-aterkoper-egna-aktier,c2305399
http://mb.cision.com/Main/572/2305399/698839.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.