Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

CombiGene: CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

CombiGene AB (publ) ("CombiGene" eller "Bolaget") offentliggör idag
ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som
styrelsen den 22 augusti 2018 beslutade om ("Emissionen"). Vid full
teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31,0 miljoner
kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner
utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner
kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom
garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala
emissionsvolymen.

Kort om Emissionen och prospektet

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit,
bestående av tio (10) nya aktier samt två (2) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie 2018/2019, för varje fem (5) befintliga
aktier som innehas på avstämningsdagen den 30 augusti 2018.

- Teckningsperioden löper från och med den 4 september 2018 till och
med den 18 september 2018.

- Teckningskursen per unit är 9,00 kronor, vilket motsvarar 0,90
kronor per aktie.

- Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs
motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och
med den 15 augusti 2019 till och med den

28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Anmälan om
teckning av aktier kan äga rum från och med den 1 september 2019 till
och med den 30 september 2019.

- Bolaget tillförs högst cirka 31,0 miljoner kronor före
emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare
mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas
fullt ut.

- Prospektet finns att ladda ned på www.combigene.com,
www.stockholmcorp.se, www.spotlightstockmarket.com samt
www.hagberganeborn.se.

- Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till rörelsekapital för
fortsatt utveckling av Bolagets projekt CG01 med fokus på
processutveckling och tillverkning.

- Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt
garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka
23,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 75 procent av Emissionen).
Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den
initiala emissionsvolymen.

Denna information är sådan information som CombiGene AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 augusti 2018.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/combigene-offentliggor-prospekt-av...
http://mb.cision.com/Main/12318/2600436/897068.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.