Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

CombiGene: Delårsrapport Januari - juni 2018 för CombiGene AB (publ)

Andra kvartalet april - juni 2018

· Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: - 2 159 (-3 101) TSEK.
· Resultat per aktie: -0,13 (-0,19) SEK.

Verksamheten under andra kvartalet 2018

· Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar
3,36 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling och
kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt med fokus på
svårbehandlad epilepsi.

· Årsstämman i CombiGene AB (publ), hölls den 3 maj 2018.
· CombiGene deltog i ett möte med Innovation Task Force som EMA
(European Medicines Agency) har etablerat för att skapa en möjlighet
för företag att få ta del av synpunkter och råd från EMA:s erfarna
vetenskapliga bedömare och personer med expertis inom medicinska
innovationer.

· VD deltog i 2018 BIO International Convention i Boston 3-7 juni.
Flera viktiga partneringmöten genomfördes, både uppföljning av
tidigare kontakter och etablerandet av nya.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 22 augusti beslutade CombiGenes styrelse att, med bemyndigande
från bolagsstämman, genomföra en företrädesemission av Units,
bestående av aktier och teckningsoptioner. Vid fullteckning av aktier
i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31,0 MSEK före
emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK, varav
cirka 2,3 MSEK utgör ersättning för garantiåtaganden, vilket ger en
nettolikvid om cirka 25,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna av serie 2018/2019 tillförs Bolaget ytterligare
mellan cirka 13,8 - 17,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas
uppgå till cirka mellan 0,5 - 0,6 MSEK vilket ger en nettolikvid om
mellan cirka 13,3 MSEK och 16,6 MSEK.

· Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 75 procent av
Företrädesemissionens totala belopp.

VD-ord
Den 15 maj meddelade Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och
utveckling, att de satsar 3,36 miljoner euro på fortsatt utveckling
och kommersialisering av CombiGenes genterapiprojekt. Betydelsen av
detta stöd är svår att överskatta och för mig personligen är
finansieringen från Horizon 2020 en av de absoluta höjdpunkterna i
min långa karriär inom svensk och internationell läkemedelsindustri.

Ett långsiktigt arbete med Horizon 2020
Anslaget om 3,36 miljoner euro från Horizon 2020 är resultatet av ett
långsiktigt och målmedvetet arbete från CombiGenes sida. Under 2017
tilldelades vi ett så kallat Seal of Excellence av Horizon 2020 efter
att ha presenterat vår forskning för deras experter och under våren
2018 genomförde vi en förnyad ansökan. Den utvärdering som Horizon
2020 genomförde i samband med vår nya ansökan omfattade, som
tidigare, kvaliteten på vår forskning och utveckling, men fokus låg
nu på att bedöma Bolagets organisation och framtida
affärsmöjligheter.

Två saker är värda att lyfta fram. För det första ansökte CombiGene om
en ovanligt hög summa vilket vi också beviljades. För det andra fick
CombiGene också ett mycket högt betyg av Horizon 2020. Alla bolag som
ansöker om medel inom Horizon 2020 bedöms enligt en femtongradig
betygsskala och vårt samlade betyg uppgick till utmärkta 13,95.

Stärkt finansiell ställning
Anslaget från Horizon 2020 innebär att CombiGenes finansiella
ställning stärks på ett avgörande sätt. Konkret innebär kapitalet som
tillförs Bolaget att vi kan fortsätta vår produkt- och
affärsutveckling med full kraft och utan dröjsmål. Innan pengarna
betalas ut måste CombiGene uppfylla ett antal villkor. Bland annat
måste vi, som nämnts tidigare, säkra egen delfinansiering av
projektet i storleksordningen 30 procent av stödet. Genom den nyligen
offentliggjorda företrädesemissionen har vi säkerställt detta.

Spännande framtid
Genterapi är ett av de mest spännande områdena inom dagens
läkemedelsutveckling. Möjligheten att genom genterapi radikalt
förbättra livskvaliteten för miljoner människor engagerar ledande
forskare och vetenskapsmän världen över. I början av 2018 bedrevs det
över 300 kliniska studier inom genterapi och de globala
investeringarna uppgick enligt Alliance for Regenerative Medicine
till USD 3,1 miljarder under första kvartalet 2018. Även glädjande
för vår satsning på CNS sjukdomar är ett intensifierat flöde av
lukrativa avtal inom området. Tidigare i vår slöt bland annat det
stora läkemedelsbolaget AbbVie ett utvecklingsavtal med Voyager
Therapeutics som beräknas vara värt upp till en miljard USD. Affären
kretsade kring genterapikandidater för behandling av Alzheimers
sjukdom och de är, likt CombiGene's kandidat CG01, AAV vektorburna
behandlingar. Utöver avtal, så har det under den senaste tiden kommit
flera intressanta genterapinyheter, bland annat har Pfizer meddelat
att de påbörjat en fas III-studie för genterapibehandling av
blödarsjuka.

Det är alltså i denna dynamiska forsknings- och utvecklingsmiljö som
CombiGene verkar som Sveriges enda noterade genterapibolag. Med
medlen från Horizon 2020 tillsammans med den finansiering som vi för
tillfället arbetar på att säkerställa kommer CombiGene att kunna
fortsätta att driva processutvecklingen av vår läkemedelskandidat
CG01 för att under 2019 påbörja de regulatoriskt obligatoriska
biodistributions- och toxikologistudierna. Framtiden har aldrig varit
närmare.

Jan Nilsson
VD

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/delarsrapport-januari---juni-2018-...
http://mb.cision.com/Main/12318/2598118/895792.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.