Du är här

2017-09-01

Community Entertainment: CEAB beslutar om företrädesemission

CEAB förbereder internationell expansion och nya verksamhetsområden

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ), beslutade vid
styrelsemöte den 31 augusti 2017, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2017, att genom nyemission
av aktier med företräde för Bolagets aktieägare öka Bolagets
aktiekapital med högst 2 259 040 kronor genom emission av högst 2 259
040 nya aktier. Emissionskursen är 2 kronor per aktie och vid full
teckning tillförs bolaget 4 518 080 kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden kommer att användas för förstärkning av
organisationen för en snabbare expansion och nya verksamhetsområden.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 aktie för varje (1)
innehavda aktier på avstämningsdagen den 8 september 2017. För varje
innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.

Teckningskurs är 2 kr per aktie.

Teckningstid mellan 12 september - 26 september 2017.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 6
september 2017.

.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 7
september 2017.

Handel i teckningsrätter mellan 12 september och 22 september 2017.

Handel i BTA (betald tecknad aktie) från den 12 september 2017 tills
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

www.comentab.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 september 2017.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där
företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom
skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification
och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och
informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om
produkter och tjänster, presentera information om interna
målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller
samarbetspartners.

Den standardiserade affärsmodellen bygger dels på licenser, där
uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt i som längst 12
månader och själv administrerar sina kampanjer samt har egen
inloggning till vår IT-plattform, och dels på anpassade kampanjer
utan tillgång till egen inloggning där vi erbjuder design, utformning
och innehåll - även det i upp till 12 månader i taget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/ceab-beslutar-om-for...
http://mb.cision.com/Main/11571/2337397/716698.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.