Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Community Entertainment: CEAB-koncernen publicerar årsredovisning för 2016

Till den idag offentliggjorda årsredovisningen för CEAB-koncernen har
revisionsberättelse lämnats som avviker från standardformuleringen:

"Bolaget har ett innehav i dotterbolaget Million Mind Sweden
Technology AB, 446741-1128, detta innehav är upptaget till 7 500 000
kronor. Då del av verksamheten under året övergått till moderbolaget
kan jag inte med säkerhet bedöma värdet på innehavet, med anledning
av detta kan jag varken till-eller avstyrka posten andelar i
dotterföretag"

I samråd med bolagets revisor har CEAB som en konsekvens av att delar
av dotterbolaget Million Mind Sweden Technology ABs verksamhet har
flyttats till moderbolaget, skrivit ned värdet på aktierna i Million
Mind med 5 000 Tkr. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernen,
vilket har redovisats genom ett separat pressmeddelande den 1 juni
2017.

I revisionsberättelsen finns också en anmärkning:

"Bolaget inte rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller
betalt avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt.
Försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver
dröjsmålsräntor."

I revisionsberättelsen uppmärksammas också att om bolagets
resultatutveckling följer tidigare års mönster kan det behövas
nyemission eller annat tillskott från ägarna för att säkerställa den
fortsatta driften för resten av 2017.

Klas Åström - Styrelseordförande
+46 709 733 744
klas.astrom@imagesystems.se

e

Tomas Järnstål - VD
+46 736 89 99 15
tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där
företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom
skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification
och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och
informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om
produkter och tjänster, presentera information om interna
målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller
samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/ceab-koncernen-publi...
http://mb.cision.com/Main/11571/2283666/685357.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.