Du är här

2017-09-12

Community Entertainment: Publicering av emissionsmemorandum

I enlighet med beslut om företrädesemission taget vid styrelsemöte den
31 augusti 2017 i Community Entertainment Svenska AB (publ), med stöd
av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2017, har
styrelsen upprättat ett emissionsmemorandum.

Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.comentab.se samt på Aktietorget.

Villkoren i korthet:

Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 aktie för varje (1)
innehavda aktier på avstämningsdagen den 8 september 2017. För varje
innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.
Teckningskurs är 2 kr per aktie.

Teckningstid 12 september - 26 september 2017.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen, är den 6
september 2017.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 7
september 2017.

Handel i teckningsrätter mellan 12 september och 22 september 2017.

Handel i BTA (betald tecknad aktie) från den 12 september 2017 tills
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 259 040 kronor genom emission
av högst 2 259 040 nya aktier. Emissionskursen är 2 kronor per aktie
och vid full teckning tillförs bolaget 4 518 080 kronor före
emissionskostnader.

www.comentab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där
företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom
skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification
och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och
informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om
produkter och tjänster, presentera information om interna
målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller
samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/publicering-av-emiss...
http://mb.cision.com/Main/11571/2344305/721155.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.