Du är här

2018-08-30

Compactor Fastigheter AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Juni 2018
Koncernens hyresintäkter uppgick till 727,8 (664,5) MSEK
Driftnettot uppgick till 484,8 (436,6) MSEK
Resultat före finansiella poster uppgick till 1 141,1 (900,6) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 950,1 (744,5) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 673 700 (528
900) SEK

Väsentliga händelser under perioden
Dotterbolaget Fastpartner har per den 15 januari 2018 avyttrat och
frånträtt fastigheten Hyveln 1 i Tibro. Realisationsvinsten om cirka
20 MSEK redovisades som en orealiserad värdeförändring i Q4 2017.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 14 februari 2018 refinansierat
lån om 1 324,0 MSEK som per den 31 december 2017 var klassificerade
som kortfristiga skulder. Dessa lån är refinansierade med förfall
februari 2021 respektive februari 2028.

Compactor har under andra kvartalet sålt sina andelar i
intresseföretaget SRU Intressenter AB, realisationsresultatet blev
-3,8 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
(publ)

Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018 kl 13:00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/compactor-fastigheter-ab/r/delarsrapport-1-jan...
http://mb.cision.com/Main/16617/2604312/899976.pdf
http://mb.cision.com/Public/16617/2604312/92c46f8e23681431.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.