Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Concent AB: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Fastighetsutvecklingsbolaget Concent Holding AB (publ.) rapporterar
januari - december 2015.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 90,0 (213,7) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 78,2 (176,5) mkr
· Periodens resultat uppgick till 38,6 (188,2) mkr
· Resultatet per stamaktie uppgick till 0,46 (2,29) kr

HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 298,7 (215,4) mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 199,8 (169,9) mkr
· Periodens resultat uppgick till 129,4 (181,6) mkr
· Resultatet per stamaktie uppgick till 1,55 (2,21) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Concent Holding AB (publ) benämns nedan som "Concent" eller "Bolaget".

· Concent har fortsatt sin tillväxt under perioden och expanderat
såväl organisationen som projektportföljen.

· Projekt Gavlehov såldes som tidigare kommunicerats under december.
Denna försäljning medförde ett resultat efter skatt i Bolaget om 86,2
miljoner kronor.

· Under perioden har projektportföljen utökats med tre
utvecklingsprojekt. Projektet Söderport i Norrköping består av
lagakraftvunna byggrätter om 12 000 kvadratmeter som Concent vann i
en markanvisningstävling med motiveringen "av god arkitektonisk
utformning och upplåtelseformer som är eftersträvansvärt i området".

· Projekt Flemingsberg avser 40 bostadsrättsradhus om 2 240
kvadratmeter BOA och är ytterligare markanvisning från Huddinge
kommun gällande fortsatt exploatering av tidigare anvisat område. En
detaljplaneprocess fortgår med en gemensam byggherregrupp.

· Projekt Knivsta är en direktanvisning från Knivsta kommun där
Concent och kommunen tillsammans driver detaljplan för att skapa ett
landmärke med ett modernt hotell om 10 000 kvadratmeter BTA i direkt
anslutning till pendeltågsstationen. Utöver hotellet ses också
möjligheten över för tre byggnader om 1 500 kvadratmeter vardera,
innehållande hostelverksamhet och/eller företagsbostäder.

· För att finansiera dessa investeringar upptogs ny finansiering om
172 miljoner kronor under december månad.

· Vid en extra bolagsstämma per den 12 november beslutades att ge
styrelsen mandat att emittera preferensaktier. Bemyndigandet uppgår
till 300 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Kommunstyrelsen i Knivsta har givit positivt planbesked för
Concents hotell i 13 våningar om 10 000 kvm samt tre hostelbyggnader
om vardera 1 500 kvm.

· 1 884 668 preferensaktier emitterades per den 17 februari 2016.
För mer information, kontakta:

Kristina Hanna
CFO
Telefon: 073-520 17 50
Epost: kristina.hanna@concent.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/bokslutskommunike-januari---decem...
http://mb.cision.com/Main/11800/9924540/481941.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.