Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-07

Concent AB: INFORMATION OM SKRIFTLIGA FORDRINGSHAVARMÖTEN

Stockholm, 7 juli 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget"), med dotterbolag (gemensamt
"Koncernen"), har tidigare meddelat att Bolaget avtalat om en
överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj
("Transaktionen"). Som tidigare meddelats är Transaktionens
genomförande bl.a. villkorad av godkännande av innehavarna av de
obligationer som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling
Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 AB. I samband med
förvärvet föreslås att fordringshavarna konverterar sina
skuldfordringar gentemot Koncernen mot nyemitterade aktier i
förvärvsbolaget ("Konverteringen"). Konverteringen kräver att
erforderliga majoriteter under Koncernens skuldinstrument röstar
positivt till ett sådant förslag.

Koncernen har idag initierat skriftliga fodringshavarmöten inom ramen
för Koncernens olika skuldinstrument i syfte att relevanta
fodringshavare ska ges en möjlighet att godkänna såväl förvärvet som
den efterföljande Konverteringen. Berörda fodringshavare kommer att
kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) ABs, försorg och
tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet inom
respektive skuldinstrument har avslutats kommer Koncernen återkomma
med information om resultatet av röstningarna samt närmare beräknad
tidpunkt för genomförandet av förvärvet. För närvarande beräknas
genomförandet ske i augusti 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsamman.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7/7,
2017 kl. 09:45 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/information-om-skriftliga-fordrin...
http://mb.cision.com/Main/11800/2304052/697884.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.