Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Concordia Maritime: Stärkta positioner på volatil marknad

Inbefraktning av ytterligare en Suezmaxtanker och förlängning av
utbefraktning av P-MAX-tanker

Genom inkontraktering av ytterligare ett modernt Suexmaxfartyg
fortsätter Concordia Maritime att stärka positionerna inom
råoljetanksegmentet. Parallellt förlängs utbefraktningen, för sjätte
året i rad, av P-MAX-tankern Stena Paris.

Det nu inkontrakterade Suezmaxfartyget är på 158 000 DWT och byggt i
Korea 2015. Kontraktet är på 12 månader. Fartyget kommer från och med
juli sysselsättas på spotmarknaden inom ramen för den framgångsrika
Stena Sonangol Suezmax-Poolen. I likhet med tidigare genomförda
inbefraktningar, görs även denna tillsammans med Stena Bulk och
Concordia Maritimes andel uppgår även här till 50 procent.

"Vi fortsätter att agera utifrån vår tro på en gradvis allt starkare
marknad från och med hösten 2018. Sammantaget har vi nu kontrakterat
in fyra suezmaxfartyg till vardera 50 procent. Genom
inkontrakteringarna har vi ökat vår intjäningsförmåga och den svaga
marknaden har inneburit att vi kunnat ingå kontrakten på en för oss
fördelaktig nivå, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Förlänging av utbefraktning

Parallellt har Concordia Maritime tecknat avtal om förlängning av
utbefraktningen av P-MAX-fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år
och gäller från juli 2017 till juli 2018. Kontraktspartner är ett av
världens största olje- och gasföretag. Stena Paris har sedan 2013
använts av samma kund för konsekutiva nischfrakter av raffinerade
petroleumprodukter i främst Asia Pacificområdet.

Det är mycket glädjande att ha fått förnyat förtroende och givet de
utmanande marknadsförhållandena är vi nöjda med nivån på kontraktet.
För vår del innebär kontraktet att vi säkrar sysselsättningen för
detta specialfartyg ytterligare ett år framåt, samtidigt som vi
fortsätter samarbetet med ett av världens största oljebolag, säger
Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Denna information är insiderinformation som Concordia Maritime AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
juli 2018 kl. 13:30 CET.

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman Ola Helgesson
VD, Concordia Maritime AB CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003 Tel 031 855009
Mobil 0704 855003 Mobil 0704 855009
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus
ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade
oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad
på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/starkta-positioner-pa-vol...
http://mb.cision.com/Main/1948/2581278/883067.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.