Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Confidence International AB: Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och
där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att förstärka bolagets
balansräkning, möjliggöra fortsatt försäljningstillväxt samt för att
stärka bolagets likviditet. Målet är att tillföra bolaget 19,4 MSEK
före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och bolaget avser inhämta garantiåtaganden
uppgående till 100 procent.

Bakgrunden till förslaget om nyemission står att finna i den
genomförda omstruktureringen och de implementerade besparingsåtgärder
som aviserades i samband med föregående nyemissionen och i våra
kvartalsrapporter under 2018. Enligt plan har Bolaget sänkt
kostnadsnivån, implementerat en ny organisation och framgångsrikt
ökat orderingång och offertstock.

Genomförande och effekt har dock dragit ut på tiden i förhållande till
ursprunglig plan och den kraftiga försäljningstillväxten har bundit
ytterligare rörelsekapital. Detta i kombination med att förväntade
kundbeslut avseende större projektbeställningar under det första
kvartalet 2019 har senarelagts har gjort att Bolaget har hamnat i en
kortsiktigt utmanande likviditetssituation. Bolaget har en god
soliditet (30 procent per 2018-12-31) men för att lösa
likviditetssituationen har ett avtal slutits med Erik Penser Bank om
en tillfälligt utökad kredit om 5 MSEK för att överbrygga denna
period och bolaget uppfyller därmed alltjämt Nasdaqs krav om
tillgängligt rörelsekapital.

Vidare fortsätter Bolaget att se över sin organisation och affärsmix
för att ytterligare optimera kunderbjudandet och effektivisera
verksamheten. Med målet att effektivisera bolagets verksamhet, förs
för närvarande diskussioner på såväl säljar- som köparsidan för att
uppnå en optimal affärsmix och organisationsstruktur.

Bolagets har varit i kontakt med och mottagit teckningsförbindelser
från aktieägare motsvarande ca 65,6 procent av det föreslagna
emissionsbeloppet. Mottagna teckningsförbindelser inkluderar
åtaganden från bolagets styrelse och VD motsvarande ca 21 procent och
därutöver har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden
motsvarande upp till ca 34,4 procent av det föreslagna
emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt
100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

Styrelsen avser att föreslå stämman att en (1) befintlig aktie ger
rätt att teckna fem (5) nya aktier av serie B till en teckningskurs
om 1,50 SEK per ny aktie. Mer utförlig information lämnas i samband
med kallelsen till extra bolagsstämma per 21 feb 2019.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
februari 2019 kl 15:00 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence
är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/confidence-fores...
https://mb.cision.com/Main/41/2744695/993991.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.