Du är här

2018-08-22

Confidence International AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Andra kvartalet i sammandrag april - juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,8 (35,4) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,9 (0,0) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-0,2) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
till -3,5 (2,4) MSEK
· På bolagsstämma den 9 maj 2018 fattades beslut om nyemissioner
som slutförts efter rapportperiodens utgång.
· Återbetalning av kortfristiga krediter har efter erhållen
emissionslikvid

skett med 7,5 MSEK under juni månad
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 49,2 (68,4) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -11,0 (0,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,1 (-0,3) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
till -0,05 (0,00) SEK före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital uppgick till -8,7 (-2,5) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence
är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kvartalsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/41/2597748/895213.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.