Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Confidence International AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari - september
2019

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,2 (24,4) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,3 (-4,6) MSEK
varav affärsområdenas

rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -2,2 (-3,4) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-4,9) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-0,29 (-0,02) SEK före och efter utspädning

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-2,6 (-4,8) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 71,0 (73,5) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -10,9 (-15,6)
MSEK varav affärsområdenas

rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -3,4 (-10,4) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-17,0) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-0,77 (-0,07) SEK före och efter utspädning

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-10,1 (-12,9) MSEK

· Nyemission om 19,4 MSEK före emissionskostnader har genomförts
under perioden

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
november 2019 kl 08:30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence
är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kvartalsrapport...
https://mb.cision.com/Main/41/2969267/1147703.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.