Du är här

2014-08-04

Connecta AB : Acando påkallar tvångsinlösen, Connecta ansöker om avnotering samt kallar till extra bolagsstämma för val av ny styrelse

Acando AB (publ), 556272-5092, ("Acando") fullföljde den 11 juli 2014 sitt
offentliga uppköpserbjudande avseende Connecta AB (publ), 556610-5705,
("Connecta" eller "Bolaget"). Efter att Acando förlängde erbjudandet till den
21 juli 2014 kontrollerar Acando för närvarande cirka 93 procent av aktierna
och rösterna i Connecta och har meddelat att man har beslutat att påkalla
tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Connecta att det inte längre
är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat
att ansöka om avnotering av Connectas aktier från NASDAQ OMX Stockholm. Sista
dag för handel i Connectas aktier vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att
meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från NASDAQ OMX
Stockholm.
Hänförligt till den förestående avnoteringen från NASDAQ OMX Stockholm har
styrelsen beslutat att skjuta på publiceringen av halvårsrapporten till den
29 augusti 2014 (tidigare angivet datum var den 14 augusti 2014). Om Connecta
vid denna tidpunkt inte längre är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm kommer
ingen halvårsrapport att publiceras.
Styrelsen har vidare beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att
hållas den 27 augusti 2014 för bl.a. val av ny styrelse och revisor (se
separat pressmeddelande).

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Information lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2014 kl. 15.00.
För ytterligare information
:

Mikael Nachemson, Styrelseordförande Connecta, tel 072-158 12 81

Se ävenwww.connecta.seochwww.connectagroup.com

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte
Connecta 724 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (ticker
CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60, Tel +46 8 635 80 00.

Acando påkallar tvångsinlösen, Connecta ansöker om avnotering samt
http://hugin.info/1099/R/1846195/643448.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Connecta AB via Globenewswire

HUG#1846195

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.