Du är här

2014-05-07

Connecta AB : Delårsrapport januari - mars 2014

Fokus på försäljning och affärsutveckling ger fortsatt stark tilltro till
helåret

Kvartal 1 2014

* Totala intäkter uppgick till 183,1 MSEK (194,3), en minskning med 6
procent.
* Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MSEK (1,0), en ökning med 470 procent.
* Rörelsemarginalen uppgick till 3,1% (0,5).
* Periodens resultat uppgick till 4,2 MSEK (-0,1).
* Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (0,05).
* En fortsatt utmanande marknad, med framgångar främst inom MS Dynamics AX
genom fler nya åtagandeuppdrag som spänner över stora delar av Connectas
erbjudanden.

VD-ord

Stärkt position inom affärssystemIntäkterna nådde inte den nivå som vi förväntade under årets tre första
månader. Delvis berodde det på en utmanande marknad, delvis på ett
strukturskifte som uppstår när vi nu eftersträvar fler åtagandeuppdrag
eftersom säljcykeln för åtagandeuppdrag är betydligt längre än vid
försäljning av resursuppdrag. Det innebär att vi på säljsidan i dag i större
utsträckning arbetar med affärsutveckling och avslut som ligger flera månader
framöver. Samtidigt kunde vi under kvartalet glädjas åt förtroendet för
flertalet nya intressanta uppdrag. Vår effektivitet och erfarenhet av MS
Dynamics AX innebar att två konsumentföretag valde oss som partner för
införandet av komplett nya affärssystem. Genom att integrera ett affärssystem
med en komplett webbshop inom Sharepoint Retail skapar vi dessutom ett unikt
och banbrytande projekt i Europa.

Åtaganden inom 'ett Connecta'För att lyckas sälja åtagandeuppdrag är det viktigt att vi agerar enligt vår
strategi - somett
integrerat Connecta. I det optimala scenariot stöttar våra managementkonsulter
kunderna redan i behovsanalysen och sedan kan vi erbjuda full implementering,
IT-struktur och efterföljande framtida förvaltning. Flertalet av våra nya
åtaganden spänner över hela projektets livscykel och omfattar därmed i större
omfattning än tidigare fler delar av Connectas erbjudande. Detta har varit
möjlig genom ett intensifierad och bra samarbete

med våra dotterbolag.

Techta fortsatte under 2014 den positiva utveckling vi såg under andra
halvåret i fjol och Tarento och Titan visade fortsatt lönsam tillväxt.

Kvittens på att vi gör rätt I april fick vi för tredje året i rad bekräftat att vi, genom att få
utmärkelsen Fusion Middleware Partner of the Year, är en av Oracles absolut
skickligaste partner inom området. En kvittens på att vi leder utvecklingen
inom Fusion Middleware i Sverige.

Vi kan konstatera att vår nya ersättningsmodell fungerar enligt plan, det vill
säga den ger de önskvärda positiva effekterna för Connecta.

För resterande delen av året räknar jag med en förstärkt effekt av den nya
strategin och förväntar - trots ett svagt första kvartal - en markant
förbättrad lönsamhet för helåret 2014.

Stockholm den 7 maj 2014, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl 14.00.

För ytterligare information
:

Leif Lindqvist, VD, tel 08-635 89 28

Eva Strömer, CFO, tel 08-635 82 50
Se ävenwww.connecta.seochwww.connectagroup.com
Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte
Connecta 724 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker
CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60, Tel +46 8 635 80 00.

Connecta delårsrapport januari - mars 2014
http://hugin.info/1099/R/1783382/610724.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Connecta AB via Globenewswire

HUG#1783382

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.