Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Consti Yhtiöt Oyj: Consti Yhtiöt Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

CONSTI YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2016, KLO 8.30

Consti Yhtiöt Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Kannattava kasvu jatkui

10
-12/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 10-12/2014):

· Liikevaihto 74,9 (69,9) milj. euroa; kasvua 7,3 %
· Käyttökate 3,5 (3,7) milj. euroa ja käyttökateprosentti 4,7 % (5,3 %)
· Oikaistu käyttökate 5,1 (3,7) milj. euroa ja oikaistu
käyttökateprosentti 6,8 % (5,3 %)
· Liikevoitto 3,1 (3,1) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 4,1 % (4,4
%)
· Oikaistu liikevoitto 4,6 (3,1) milj. euroa ja oikaistu
liikevoittoprosentti 6,2 % (4,5 %)
· Tilauskanta 181,3 (163,4) milj. euroa
· Vapaa kassavirta 1,8 (6,8) milj. euroa
· Osakekohtainen tulos 0,29 (0,32) euroa

1-12/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-12/2014):

· Liikevaihto 256,2 (215,9) milj. euroa; kasvua 18,6 %
· Käyttökate 10,5 (9,8) milj. euroa ja käyttökateprosentti 4,1 % (4,5 %)
· Oikaistu käyttökate 12,6 (9,8) milj. euroa ja oikaistu
käyttökateprosentti 4,9 % (4,6 %)
· Liikevoitto 8,4 (7,8) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 3,3 % (3,6
%)
· Oikaistu liikevoitto 10,5 (7,9) milj. euroa ja oikaistu
liikevoittoprosentti 4,1 % (3,6 %)
· Vapaa kassavirta 8,9 (15,7) milj. euroa
· Osakekohtainen tulos 0,61 (0,48) euroa
· Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,39 (0,00) euroa osakkeelta
Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2016:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2016 liikevaihto kasvaa vuoteen 2015
verrattuna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT (1 000€) 10-12/ 10-12/ Muutos % 1-12/ 1-12/ Muutos % |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Liikevaihto 74 939 69 854 7,3 % 256 151 215 933 18,6 % |
| Oikaistu käyttökate 1) 5 074 3 704 37,0 % 12 613 9 830 28,3 % |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % 6,8 % 5,3 % 4,9 % 4,6 % |
| Käyttökate 3 493 3 672 -4,9 % 10 507 9 798 7,2 % |
| Käyttökateprosentti, % 4,7 % 5,3 % 4,1 % 4,5 % |
| Oikaistu liikevoitto 1) 4 633 3 126 48,2 % 10 520 7 871 33,7 % |
| Oikaistu liikevoittoprosentti, % 6,2 % 4,5 % 4,1 % 3,6 % |
| Liikevoitto 3 052 3 094 -1,4 % 8 414 7 839 7,3 % |
| Liikevoittoprosentti, % 4,1 % 4,4 % 3,3 % 3,6 % |
| Katsauskauden voitto 2 203 1 303 69,1 % 3 260 1 980 64,6 % |
| Tilauskanta 181 301 163 447 10,9 % |
| Vapaa kassavirta 1 750 6 765 -74,1 % 8 910 15 710 -43,3 % |
| Kassavirtasuhde, % 50,1 % 184,2 % 84,8 % 160,3 % |
| Korollinen nettovelka 17 407 44 236 -60,6 % |
| Velkaantumisaste, % 70,9 % 9513 % |
| Henkilöstö kauden lopussa 890 853 4,3 % |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) 0,29 0,32 -10,0 % 0,61 0,48 27,4 % |
| 1) Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen käyttökatteeseen ja liikevoittoon |
|kohdistui yhteensä 1,6 (0,03) miljoonan euron kertaluonteiset kulut |
|rakennejärjestelyjen suunnittelusta, listautumisen suunnittelusta ja |
|toteutuksesta ja konsernin siirtymisestä IFRS-standardien käyttöön. Vastaava |
|negatiivinen vaikutus tilikauden 2015 käyttökatteeseen ja liikevoittoon oli |
|2,1 (0,03) miljoonaa euroa. |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Marko Holopaisen kommentti

"Vuosi 2015 oli Constille menestyksellinen. Liikevaihtomme kasvoi ja
vertailukelpoinen kannattavuutemme parani. Liikevaihto kasvoi 216 miljoonasta
eurosta 256 miljoonaan euroon, joka tarkoittaa 18,6 prosentin kasvua. Suurin
osa kasvusta saavutettiin orgaanisesti ilman yritysostoja.

Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja markkina-asemaamme kaikissa
liiketoiminnoissamme eli talotekniikassa, julkisivukorjauksissa ja
korjausurakoinnissa sekä niihin sisältyvissä palveluissa. Erityisen vahvasti
liikevaihto kasvoi julkisivut-liiketoiminnassa ja korjausurakoinnissa.

Sekä liikevaihdon kasvua että tulosparannusta siivitti osaltaan pitkään
leutona jatkunut sää, joka mahdollisti erityisesti julkisivukorjausten
jatkamisen keskeytyksettä vuoden loppuun asti.

Koko vuoden oikaistu käyttökatteemme nousi 12,6 miljoonaan euroon eli 4,9
prosenttiin liikevaihdosta, kun vastaavat luvut vuonna 2014 olivat 9,8
miljoonaa euroa ja 4,6 prosenttia liikevaihdosta. Myös tilauskantamme kasvoi
sekä edellisen vuosineljänneksen että edellisen tilikauden loppuun
verrattuna.

Kaikki liiketoiminta-alueemme menestyivät hyvin pääkaupunkiseudulla.
Julkisivut-liiketoiminnassa kehitys oli myönteistä myös Oulussa,
korjausurakoinnissa Turussa ja talotekniikassa Pirkanmaalla.

Uskon korjausrakentamisen kysynnän jatkavan vakaata kasvuaan myös vuonna 2016.
Tavoitteemme on jatkaa kannattavaa kasvua vahvistamalla asemaamme Suomen
kasvukeskuksissa."

Toimintaympäristö

Korjausrakentamisen suhteellinen osuus talonrakennusmarkkinasta on Suomessa
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on jo suurempi kuin
uudisrakentamisen markkina. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa
korjausrakentamiseen ja kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän
kuin uudisrakentamiseen.

Korjausrakentamisen tarvetta lisää erityisesti rakennuskannan ikääntyminen.
Rakennusten ikääntyminen kasvattaa niiden teknistä korjaustarvetta, kuten
tarvetta putki- ja julkisivuremonteille. Tällä hetkellä Suomessa korjataan
pääosin 1960-luvun rakennuskantaa. Seuraavaksi vuorossa ovat 1970- ja
1980-luvun rakennukset, joita on merkittävästi enemmän. Korjausrakentamisessa
suurinta kasvua odotetaan seuraavan 10 vuoden aikana edelleen kaupunkien
kerrostalojen korjaustarpeesta. Taloyhtiöiden korjaamisesta reilu kolmannes
kuluu putkiremontteihin, reilu kolmannes julkisivuihin ja loput muihin
rakenteisiin.

Rakennusten ikääntymisen lisäksi korjausrakentamisen, talotekniikan ja
kiinteistöteknisen huollon tarvetta lisäävät kiristyvät
energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia
uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän
väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille.

Suomessa on tällä hetkellä paljon kiinteistöjä, joiden uudistaminen vastaamaan
muuttunutta kysyntää lisäisi niiden käytettävyyttä ja parantaisi
taloudellista tuottoa. Tyypillisiä rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia
ovat kasvukeskuksien keskusta-alueiden vanhojen toimi- ja teollisuustilojen
muuntaminen esimerkiksi hotelleiksi, asunnoiksi ja palvelutaloiksi.
Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset ovat olennainen osa Constin
palveluja.

Korjausrakentamisen markkinat ovat keskittymässä uudisrakentamisen tapaan
kasvukeskuksiin. Teknisesti tarpeelliset korjaukset ovat taantuvissa
taajamissa ja haja-asutusalueilla usein taloudellisesti kannattamattomia.

Rakennusteollisuus ry arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan rakentamisen
määrän vähentyneen vuonna 2015 prosentin verran viime vuodesta.
Korjausrakentaminen on kuitenkin pysynyt vakaalla kasvu-uralla, ja sen
tuotannon arvon arvioidaan ylittäneen uudisrakentamisen jo kolmatta vuotta
peräkkäin. Korjausrakentamisen on arvioitu kasvaneen 2,5 prosenttia vuonna
2015.

Korjausrakentamisen markkina on hyvin pirstaloitunut Suomessa. Suurten
rakennusliikkeiden toiminta on painottunut uudisrakentamiseen, ja
korjausrakentamisessa on toiminut lukuisia pieniä toimijoita, jotka ovat
yleensä keskittyneet vain yhteen korjausrakentamisen segmenttiin.

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin
keskittyneistä yhtiöistä liikevaihdolla mitattuna.

Näkymät vuodelle 2016

Korjausrakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena vuonna 2016.
Rakennusteollisuus ry arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan
korjausrakentamisen lisääntyvän vuonna 2016 noin 2,5 prosenttia
edellisvuodesta. Eurooppalainen rakennusalan markkinatutkimuslaitos
Euroconstruct arvioi joulukuun ennusteessaan korjausrakentamisen lisääntyvän
vuonna 2016 noin 2 prosenttia edellisvuodesta. Yleinen taloudellinen tilanne
vaikuttaa korjausrakentamiseen ja kiinteistöteknisiin palveluihin
huomattavasti vähemmän kuin uudisrakentamiseen.

Consti arvioi, että sen koko vuoden 2016 liikevaihto kasvaa vuoteen 2015
verrattuna.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden
edustajille järjestetään torstaina 18.2.2016 klo 9.30 Scandic Simonkenttä
-hotellin Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuutta
isännöivät toimitusjohtaja Marko Holopainen ja talousjohtaja Esa Korkeela.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Consti julkistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
yhtiön verkkosivuilla viikolla 11/2016.

Consti Yhtiöt Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
6.4.2016 Helsingissä. Täydellinen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen
esitykset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella.

Consti Yhtiöt Oyj julkaisee vuonna 2016 kolme osavuosikatsausta:

* Osavuosikatsaus 1-3/2016 julkaistaan 12.5.2016
* Osavuosikatsaus 1-6/2016 julkaistaan 17.8.2016
* Osavuosikatsaus 1-9/2016 julkaistaan 10.11.2016

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti
on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.