Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Coor: Coor har för avsikt att avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge

Efter en strategisk utvärdering har Coor startat en process för att
avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge. Avyttringen kommer
att ytterligare fokusera verksamheten på facility managment (FM) samt
förbättra resultat och kassaflöde.

Skadeservice är en marknad med en helt annan volymfluktuation,
konkurrenssituation och prisbild än FM och förutsättningarna bedöms
därför inte finnas för att över tid uppnå en lönsamhet i nivå med den
norska FM-verksamheten. Coors skadeserviceverksamhet hade under
12-månadersperioden t.o.m. första kvartalet 2017 intäkter på omkring
340 MSEK och en rörelseförlust (justerad EBITA) på -3 MSEK.
Verksamheten har också en betydligt större kapitalbindning än
FM-verksamheten.

Skadeserviceverksamheten kommer i halvårsrapporten 2017 att redovisas
som så kallad avyttringsgrupp och därmed inte ingå i omsättning och
rörelseresultat. En engångskostnad avseende Skadeservice om cirka
-100 MSEK kommer dock att påverka nettoresultatet för det andra
kvartalet 2017. Denna kostnad är primärt relaterad till nedskrivning
av immateriella tillgångar, baserat på bedömt avyttringsvärde, samt
omstruktureringskostnader. Den totala kassaflödeseffekten av
avyttringen bedöms vara begränsad och kommer därför inte negativt
påverka kapacitet för utdelningar eller eventuella tilläggsförvärv.

För att underlätta för aktieägare och analytiker bifogas med detta
pressmeddelande omräknade historiska tal för omsättning och
rörelseresultat (justerad EBITA).

För mer information, kontakta:
Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com
Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor
+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com
Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 15:00 CET.

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot
integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM),
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor
skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera
kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre
och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat
AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC,
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil,
Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på
Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 mars hade bolaget cirka 6 500
medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en
årsomsättning på cirka 7 700 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet
som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men
också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare
perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/coor/r/coor-har-for-avsikt-att-avyttra-verksam...
http://mb.cision.com/Main/8962/2300325/695267.pdf
http://mb.cision.com/Public/8962/2300325/a65ed3567137512a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.