Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Coor: Delårsrapport januari - september 2019, Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari - september 2019, Coor Service Management
Holding AB

Tredje kvartalet 2019

·
Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 5 procent till 2
490 (2 369) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent,
tillväxten från förvärv till 0 procent och från valutaeffekter till 1
procent.

·
Justerat EBITA ökade med 25 procent till 127 (102) MSEK och
rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (4,3) procent.

·
EBIT var 70 (37) MSEK. Resultat efter skatt var 40 (22) MSEK.

·
Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) SEK.

·
Operativt kassaflöde var 118 (54) MSEK.

Perioden Januari - september 2019

·
Nettoomsättningen under hela perioden ökade med 10 procent till 7 581
(6 876) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent,
tillväxten från förvärv uppgick till 3 procent och valutaeffekter
till 1 procent.

·
Justerat EBITA ökade med 12 procent till 398 (355) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (5,2) procent.

·
EBIT var 224 (164) MSEK. Resultat efter skatt var 127 (62) MSEK.

·
Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,6) SEK.

·
Operativt kassaflöde var 280 (71) MSEK.

"Kraftigt ökat rörelseresultat, starkt kassaflöde och förvärv av
Norrlands Miljövård." Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jul - sep Jan - sep Rullande Helår
(MSEK) 2019 2018 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning 2 490 2 369 7 581 6 876 10 194 9 489
Organisk tillväxt, % 5 10 6 11 7 10
Förvärvad tillväxt, % 0 13 3 9 5 10
Valutakurseffekter, % 1 5 1 3 2 3
Justerat EBITA 127 102 398 355 533 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,1 4,3 5,2 5,2 5,2 5,2
EBIT 70 37 224 164 279 219
Resultat efter skatt 40 22 127 62 170 104
Operativt kassaflöde 118 54 280 71 563 354
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,2 1,3 0,6 1,8 1,1

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 7 november klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och
CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att
delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
http://event.on24.com/wcc/r/1919067-1/155C74AD2B2651C414085D1BE228E480?p...
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fevent.o...)

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558355
(Sverige), +4723500236 (Norge), +4578150109 (Danmark), +358981710521
(Finland) eller +443333009032 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att
publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken
Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - december 2019 12 februari 2020

Delårsrapport januari - mars 2020 28 april 2020

Delårsrapport januari - juni 2020 17 juli 2020

Delårsrapport januari - september 2020 4 november 2020

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg
(+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och
koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller
kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2019 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad
främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice,
fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende
utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom
att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas
serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas
kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice,
lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland
kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och
offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske
Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska
polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket,
Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på
Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som
bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också
för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv.
Läs mer på www.coor.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/coor/r/delarsrapport-januari---september-2019...
https://mb.cision.com/Main/8962/2955854/1137196.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.