Du är här

2017-10-11

Corem Property Group: COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av
fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping
i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en
logistikanläggning om cirka 12 000 kvm, med Dagab som hyresgäst.

Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen
kommer huvudsakligen att användas som kyllager för matvaror. Ett
tioårigt hyresavtal för lokalen är tecknat med ett hyresvärde på
cirka 8 mkr. Tillträde sker vid fastighetens färdigställande,
beräknat till mars 2018.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande
fastighetsvärde om 126 mkr, vilket kan justeras mot bakgrund av
eventuella ändringsarbeten enligt hyresavtalet.

Säljaren LC Development Fastigheter AB ägs indirekt till 85 procent av
M2 Asset Management (publ), som i sin tur är ett av Rutger Arnhult
helägt bolag. På grund av denna närståendeställning till Corem samt
transaktionsbeloppets storlek ska beslut om förvärvet fattas av
bolagsstämma i Corem. Transaktionen är villkorad av bolagsstämmans
godkännande och Corem har för avsikt att kalla till extra
bolagsstämma inom kort.

"Att utöka fastighetsbeståndet i Jönköping ligger helt i linje med vår
strategi att växa i etablerade logistikområden. Fastigheten ligger i
nära anslutning till vårt befintliga bestånd, vilket skapar
synergieffekter och stora fördelar för vår förvaltningsverksamhet"
säger Eva Landén, VD på Corem.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm,
Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-forvarvar-i-jonko...
http://mb.cision.com/Main/9683/2365521/734951.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.