Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-11

COREM PROPERTY: KALLAR TILL STÄMMA, VILL ÖKA FLEXIBILITET (NY)

(tillägg: fjärde till sjätte stycket samt åttonde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Corem Property uppger sig se goda
möjligheter till fortsatt tillväxt.

"Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma
och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets
flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt
tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare", meddelar Corem
i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier
av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A.
Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där
samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd
stamaktie av serie A.

"Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument
med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer
att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt
möjliggöra tillväxt", skriver bolaget.

Avsikten uppges vara att stamaktierna av serie B ska noteras på Nasdaq OMX
Stockholm under december 2017.

"Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på
en balanserad nivå där hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek.
Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en
aktiekapitalsminskning", heter det.

Vidare har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av
fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till
Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman
för godkännande.

Det ena förvärvet avser LC Development Fastigheter som ägs indirekt till 85
procent av M2 Asset Management som i sin tur är ett av Rutger Arnhult helägt
bolag. Mot bakgrund av hans indirekta ägande i LC och hans ställning som
styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property är LC ett till Corem
så kallat närståendebolag.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.