Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende
perioden januari till mars 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av
rapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (
www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

* I början av februari 2017 meddelas att såväl Corline som EU-kommissionen
har skrivit under anslagsavtalet om cirka 23,1 MSEK, varför utbetalning av
den första delbetalningen kan ske.
* Den 7 februari 2017 meddelar Corline att NPITG, en underavdelning av
Scandiatransplant, önskar granska den prekliniska datamängden innan
Cytoparin(TM)-studien startas. Studiestart senareläggs därmed jämfört med
tidigare kommunikation.
* Den 16 februari 2017 meddelar Corline att Bolaget hållit ett möte med
representanter för NPITG och strax därefter kommuniceras att NPITG
rekommenderat att starten av Bolagets studie med Cytoparin(TM) senareläggs
i väntan på ytterligare prekliniska data.
* Den 31 mars 2017 meddelar Corline att Renaparin® visat god
säkerhetsmarginal vid en toxikologistudie enligt Good Laboratory Practice
(GLP).

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

* Den 3 april 2017 meddelar Corline att Henrik Krook föreslås för inval i
bolagets styrelse. Krook har gedigen kunskap inom transplantationsområdet
och över 15 års erfarenhet från olika befattningar på läkemedelsbolag såsom
Roche, Novartis, Medivir och Alexion.
* Årsstämma hålls den 4 maj 2017. Samma dag meddelar Corline att bolagets
substans erhållit särläkemedelsstatus i USA för indikationen
organtransplantation. Corline har därefter särläkemedelsstatus för denna
indikation på båda sina målmarknader, USA och Europa.

Ekonomisk översikt över första kvartalet 2017

* Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 217 KSEK (216).
* Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -3
085 KSEK (-1 835).
* Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till cirka -0,24 SEK
(-0,19).
* Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 16 MSEK.

För fullständig delårsrapport, se

www.corline.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.
Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan
tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat
behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

Corline Biomedical AB delårsrapport januari - mars 2017
http://hugin.info/168529/R/2105671/799223.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.