Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Corline Biomedical AB: Helårsapport för perioden januari - december 2015 tillgänglig

Corline Biomedical AB ("Corline") offentliggör idag bolagets helårsrapport för
perioden från januari till december 2015. Nedan följer en sammanfattning av
rapporten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

Corline har under årets fjärde kvartalet meddelat att man i dialog med
Läkemedelsverket beslutat ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin(TM).
Bolaget lämnade i november in ansökan om Orphan Drug Designation
(särläkemedelsstatus) för Renaparin(TM) hos den amerikanska
läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA). Den 10
november meddelade Corline resultat från en preklinisk doseringsstudie som
visar på att en mycket hög dos av Renaparin(TM) kan ges intravenöst och
därmed på hög tolerabilitet av substansen. Samma månad meddelade Corline att
man i prekliniska försök på njurar konstaterat ett upptag av Renaparin(TM)
vid s.k. Cold Storage i paritet med upptaget vid maskinassisterad
organlagring. Baserat på denna data beslutade styrelsen att man skall söka
dokumentera Renaparin(TM) för samtliga njurtransplantationer vilket
fyrdubblar marknadspotentialen för substansen, från 1 mdr SEK till 4 mdr SEK.
I december meddelades att Corline rekryterat Patrizia Caldirola till tjänsten
som senior projektledare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen av
Renaparin(TM).
Bolaget tecknade under kvartalet också avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om
likviditetsgaranti för handeln i aktien.
Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Den 28 januari 2016 meddelade Corline att bolagets patentombud genomfört en så
kallad Freedom to Operate-analys för applikationen och användningen att
behandla blodkärl med bolagets heparinkonjugat. Analysen gjordes i USA,
Europa och PCT och visade att det inte finns några hinder för Corlines
Freedom to Operate. Den 18 februari 2016 beslutade styrelsen att kalla till
extra bolagsstämma och föreslog att bolagsstämman beslutar om en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,5 MSEK.
Företrädesemissionen har via tecknings- och garantiåtaganden säkerställts
till 100 %. Teckningskursen i företrädesemissionen är 8,0 SEK.
Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet och för perioden januari - december
2015

* Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 150 KSEK (677).
Januari - december 2015: 1 037 KSEK (1 683).

* Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -2
228 KSEK (-555). Januari - december 2015: -5 845 KSEK (-2 512).
* Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka -0,23 SEK
(-0,09). Januari - december 2015: -0,68 SEK (-0,39).
* Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 4,9 MSEK.

VD Henrik Nittmar kommenterar

"-
Corline levererar på sin plan för att snabbt och säkert komma in i klinik, har
med väl underbyggda studier fyrdubblat marknadspotentialen för huvudprojektet
Renaparin(TM) samt skapat nya stora möjligheter för framtida värdetillväxt
med starten av Corline Pharma och dess anslutning till AstraZeneca
BioVentureHub. 2015 är ett år som ger mersmak".

För att ta del av halvårsrapporten för 2015 i sin helhet, följ nedanstående
länk

http://www.corline.se/calendar-and-reports?lang=SE
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1988878

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.