Du är här

2017-08-23

Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport avseende
perioden januari till juni 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av
rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (
www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

* Corline meddelar att Henrik Krook kommer att föreslås som ny
styrelseledamot i Bolaget.
* Corline får besked från FDA (Food and Drug Administration) att bolagets
heparinsubstans beviljas särläkemedelsstatus i USA.
* Corline håller den 4 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.corline.com).
* Corline deltar som sponsor vid den internationella
transplantationskonferensen IPITA 2017 i Oxford, som samlar forskare,
industri och annan expertis inom områdena transplantation av Langerhanska
öar och bukspottskörtel.
* Corline tecknar en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Nuffield
Department of Surgical Sciences vid Oxford University, gällande utvärdering
av ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Corline tecknar en avsiktsförklaring med Dr. James Shapiro och The Clinical
Islet Transplant Program vid University of Alberta i Edmonton, Kanada,
gällande utvärdering av ett samarbete för kliniska studier inom diabetes
typ 1.
* Corline erhåller ett så kallat Notice of Allowance-brev från det
amerikanska patentverket (USPTO). I detta brev meddelar USPTO att man avser
bevilja bolagets patentansökan 14/366,483 som ger skydd för användning av
Corlines teknik (Renaparin®) för att behandla och skydda blodkärl i organ
för transplantation. Patentet kommer att vara giltigt minst till i juni
2034.

Ekonomisk översikt över första halvåret 2017

* Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 320 KSEK (583).
* Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -5 123
KSEK (-2 410).
* Resultatet per aktie uppgick för första halvåret till cirka 0,40 SEK
(-0,22).
* Likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 11,4 MSEK.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2017

* Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 103 KSEK (367).
* Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -2 038
KSEK (-575).
* Resultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till cirka -0,16 SEK
(-0,05).

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.
* Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
* I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
* Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga
uppgifter koncernen.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 augusti 2017.
Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan
tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat
behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

Corline Biomedical AB delårsrapport januari-juni 2017
http://hugin.info/168529/R/2128671/812964.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.