Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Corpura Fondkommission: Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPen ABs (publ) 80 % garantera...

MedicPen AB ("Bolaget") har erhållit teckningsförbindelser om ca 0,2
MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt 80
% av företrädesemissionen. Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget
att fortsätta utveckla och öka produktionen av Medimi®Smart samt
utöka fokus på marknadsföring och försäljning.

Teckningsperioden i MedicPen AB är planerad från 9 oktober till 25
oktober 2019.

Kommentar från bolagets VD, Fredrik Westman
Efter att ha byggt en solid grund törs jag hävda att MedicPen har
mycket goda förutsättningar att sälja Medimi®Smart och vårt
medicinhanteringssystem och därmed generera ett visst kassaflöde
under 2020.

Vi anser att vi lyckosamt har genomfört testprojektet i TIM-kommunerna
på Nordjylland i Danmark där Medimi®Smart och
medicinhanteringssystemet testats sedan början av 2018. Vi har med
det projektet kunnat visa att det är möjligt för kommuner att lyfta
ut medicinhanteringen och möjliggöra för omsorgsgivare att ägna sig
åt andra mer väsentliga uppgifter.

Med kapitalet som vi avser att ta in i nyemissionen kommer vi att
fortsätta bygga på den solida grund som lagts de senaste åren. Fokus
kommer såklart att ligga på försäljning av nuvarande version av
Medimi®Smart, men vi kommer att starta arbetet med att ta fram ett
koncept för nästa generation dispenser. Vi har kalkylerat en
förhållandevis stor summa för produktion då vi räknar med
beställningar av Medimi®Smart, framför allt från danska kommuner.
Vårt fokus på försäljning innebär att merparten av pengarna kommer
att användas till en ökad marknadsnärvaro i framför allt Danmark och
Sverige. En ökad marknadsnärvaro och försäljning innebär att det
uppstår behov av fler funktioner i MedicPen i syfte att hantera
kvalitetssystem och support.

Vår förhoppning är att Du, liksom vi i MedicPen, vill bidra till att
bolaget blir en viktig aktör i den pågående digitaliseringen av
medicinhanteringen. Vi kommer att kämpa hårt för att uppnå den
målsättningen.

Kort om MedicPen AB
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i
Lomma.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corpura-fondkommission/r/corpura-fondkommissi...
https://mb.cision.com/Main/17982/2906615/1107051.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.