Du är här

2018-03-08

CORRECTION: Hövding Sverige AB : Delårsrapport 2017 Q4

This is a correction of the announcement from 08:30 08.03.2018 CET. Reason for the correction: incorrect units sold.
Pressmeddelande
Malmö, 08.03.2018
VD berättelse finns även på film. http://www.mynewsdesk.com/se/hovding

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4
Oktober - December 2017

Fortsatt stark tillväxt för Hövding

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIELLT RESULTAT * Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 14 945 st (10 101) (48%) |
| * Nettoomsättningen ökade till 21 437 (14 770) TSEK (45%) |
| PERIODEN * Bruttomarginalen uppgick till 22% (-10%) |
| * EBITDA uppgick till -7 497 (-12 851) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -9 782 (-15 165) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -0,68 (-1,29) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 505 (-10 199) |
| TSEK |
| |
| |
| |
| |
| |
| FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET |
| * Antal sålda Hövdingar för helåret 2017 ökade till 40 087 (24 797) st (+62%) |
| |
| * Nettoomsättningen ökade till 56 695 (35 724) TSEK (+59%) |
| * Bruttomarginalen uppgick till 22% (-5%) |
| * EBITDA uppgick till -31 803 (-35 907) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -40 988 (-45 109) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -3,30 (-4,41) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 345 (-22 057) |
| TSEK |
| |
| VIKTIGA HÄNDELSER UPPDATERAD ALGORITM GODKÄND AV RISE |
| |
| I PERIODEN För att ytterligare förbättra kvalitet och säkerhet har vi under 2017 |
| vidareutvecklat produktens algoritm. Närmare 5 000 alternativa algoritmer har |
| simulerats och den valda algoritmen, som under perioden godkändes av RISE |
| (tidigare SP) implementeras nu i produktion. |
| |
| GENOMFÖRD EMISSION |
| |
| Företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 10 oktober |
| 2017 och sammanräkningen visade att emissionen tecknades till cirka 224 |
| procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 98 procent. |
| Företrädesemissionen tillförde Bolaget totalt cirka 37,1 MSEK före |
| emissionskostnader. |
| |
| |
| VD ord |
| |
| 14 945 HÖVDINGAR SÅLDA I KVARTALET |
| |
| |
| |
| |
| |
| Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade med 48% jämfört med föregående år. |
| Omsättningen ökade med 45%. |
| 14 945 Hövdingar sålda i kvartalet bekräftar fortsatt ökad efterfrågan då |
| övrig |
| cykelrelaterad försäljning är låg i denna period. |
| |
| I december såldes 6 235 enheter, försäljningsmässigt den bästa månaden |
| någonsin. |
| Sverige är fortsatt den största marknaden, Danmark växte med +125% och i |
| Tyskland |
| sålde vi 2 540 enheter. |
| |
| Tillväxten sker på bred front över de olika försäljningskanalerna. |
| Speciellt anmärkningsvärt är sportkedjorna. Trots att vi under 2017 valde att |
| begränsa antalet butiker i kedjorna representerar sportkedjorna hela 35% av |
| försäljningen i Sverige, en ökning motsvarande 324%. Samtidigt ökar |
| cykelspecialistkanalen, med 36%. |
| Under 2018 planerar vi expansion inom sportkedjor, i Sverige och |
| internationellt. |
| |
| Våra ingenjörer och utvecklare arbetar fort-löpande för att ytterligare |
| förbättra |
| produktens kvalitet och säkerhet. Under 2017 har vi bland annat tagit fram en |
| uppdaterad algoritm som höjer kvaliteten och tryggheten ytterligare ett steg. |
| Efter noggranna tester och verifieringar under årets sista månader har RISE |
| godkänt uppdateringen och den rullar nu in i produktion. |
| |
| Under kvartalet har vi också fokuserat på utveckling av nästa generation |
| Hövding. Vi har nu fastställt konceptet och har nu påbörjat ett mer |
| detaljerat arbete med de olika delarna. Under 2018 kommer vi fastställa |
| design, samt verifiera och certifiera produkten för industrialisering och |
| lansering under 2019. |
| Vega, som vi kallar projektet internt, har som mål att a) sänka |
| tillverkningskostnaden, b) säkerställa kvalitativ produktion i stora volymer |
| samt c) höja och bredda användarupplevelsen ytterligare. |
| |
| Jag noterar med tillfredställelse att vårt rörelseresultat går i rätt |
| riktning och bekräftar att ökad försäljning inte medför motsvarande |
| kostnadsökning. |
| |
| I perioden redovisar vi ett operationellt resultat motsvarande -32% av |
| försäljning, en klar förbättring jämfört med -87% året innan. Ökad |
| försäljning med bibehållna externa- och personalkostnader är anledningen. |
| |
| Vi har nu närmare 90 000 Hövdingar ute i trafiken...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.