Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

CORRECTION: SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2016

SATO Oyj, 24.10.2016 klo 17.22
This is a correction of the announcement from 15:10 20.10.2016 EEST. Reason for the correction:
SATO Oyj:n tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaukseen sisältyneessä rahavirtalaskelmassa oli virheellisiä tietoja liiketoiminnan rahavirran sekä rahoituksen rahavirran erissä.
Liiketoiminnan oikea nettorahavirta on 68,9 miljoonaa euroa kaudelta 1-9 /
2016 ja 31,0 miljoonaa euroa kaudelta 7-9 /2016.Lisäksi tiettyjen,
rahoituksen rahavirrassa olevien, lainojen nostojen ja takaisinmaksujen
esittämistapa on korjattu nettoperusteisesta bruttoperusteiseksi.
Investointien ja rahoituksen nettorahavirrat ja sekä rahavarojen muutos
osavuosikatsauksessa esitetyiltä raportointikausilta eivät muuttuneet.

Korjattu rahavirtalaskelma on esitetty alla. Korjatut luvut on merkitty
taulukkoon kursiivilla.

Korjatun rahavirtalaskelman sisältävä osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan
liitteenä ja saatavissa osoitteestahttps://www.sato.fi/fi/sijoittajille.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS |
| |
| Milj. € 1.7. - 30.9.2016 1.7. - 30.9.2015 1.1. - 30.9.2016 1.1. - 30.9.2015 1.1. - 31.12.2015 |
| Liiketoiminnan rahavirrat |
| Tilikauden voitto 51,2 7,4 137,7 81,3 127,0 |
| Oikaisut: |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -38,2 18,6 -102,2 -21,4 -56,9 |
| Sijoitusasuntojen luovutusvoitot ja -tappiot 0,2 -3,7 -0,6 -7,0 -8,6 |
| Muut oikaisut 0,0 1,3 -1,0 -2,5 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut 12,3 9,3 35,5 29,0 38,3 |
| Korkotuotot -0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,8 |
| Osinkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Verot 12,8 2,0 35,2 21,1 32,5 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 38,1 34,8 105,1 101,5 128,8 |
| |
| Käyttöpääoman muutos: |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -5,2 0,3 -7,7 -1,6 -1,1 |
| Vaihto-omaisuuden muutos 6,8 3,5 12,4 50,8 76,7 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4,9 -2,8 7,4 -10,8 -18,6 |
| Maksetut korot -13,1 -9,8 -35,0 -33,1 -40,9 |
| Saadut korot 0,2 0,0 0,2 0,5 0,9 |
| Maksetut verot -0,6 -6,6 -13,5 -21,2 -21,0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta 31,0 19,4 68,9 86,0 124,8 |
| |
| Investointien rahavirrat |
| Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 |
| Investoinnit sijoitusomaisuuteen -64,5 -98,9 -267,5 -195,0 -250,4 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,1 -0,6 -1,0 -1,3 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 0,6 1,5 2,2 |
| Myönnetyt lainat 0,0 0,0 -1,0 -1,8 -3,2 |
| Sijoitusomaisuuden realisointi 18,3 15,9 31,2 35,3 59,1 |
| Investointien nettorahavirta -46,4 -83,0 -237,3 -161,0 -193,3 |
| |
| Rahoituksen rahavirrat |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) / nostot (+) -30,0 -34,5 -70,8 -2,1 1,1 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot 12,5 366,5 310,8 464,2 483,7 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -11,4 -181,9 -169,8 -244,9 -355,5 |
| Osakeannista saadut maksut 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 |
| Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 0,0 0,0 -25,4 -31,5 -31,5 |
| Rahoituksen nettorahavirta -28,9 150,2 143,5 185,8 97,7 |
| |
| Rahavarojen muutos -44,3 86,6 -24,9 110,8 29,2 |
| Rahavarat kauden alussa 79,7 56,2 60,7 31,8 31,8 |
| Kurssierot 0,0 -0,2 0,2 0,0 -0,1 |
| Yritysjärjestelyiden rahavarat 0,0 0,0 0,5 0,0 -0,3 |
| Rahavarat kauden lopussa 35,4 142,6 35,4 142,6 60,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIITE

Korjattu osavuosikatsaus 1-9/2016 pdf
SATO Oyj, Osavuosikatsaus, 20.10.2016 klo 15.10

SATO nostaa asiakasvetoisuuden strategiansa ytimeen
Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.9.2016 (1.1.-30.9.2015)

* Liikevaihto oli 230,8 (244,8) milj. €, josta vuokratuotot olivat 194,8
(187,8) milj. €.
* Tulos ennen veroja oli 172,9 (102,5) milj. €. Tulosparannus perustui
vuokra-asuntojen käyvän arvon muutokseen 101,5 (26,4) milj. €.
* Osakekohtainen tulos oli 2,57 (1,60) euroa.
* Oma pääoma oli 1 206,5 (948,0) milj. €, 21,31 (18,65) €/osake.
* Oman pääoman tuotto oli 16,7 (11,8) %.
* Omavaraisuusaste oli 34,1 (31,2) %.
* Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 508,8 (195,0) milj. €.
* Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 3 061 (960) asuntoa.
* Rakenteilla oli 1 428 (1 122) uutta vuokra-asuntoa.
* Vuokrausaste Suomessa oli 95,3 (96,6) %.

Yhteenveto ajalta 1.7.-30.9.2016 (1.7.-30.9.2015)

* Liikevaihto oli 72,5 (69,3) milj. €, josta vuokratuotot olivat 68,3 (62,8)
milj. €.
* Tulos ennen veroja oli 64,0 (9,4) milj. €. Tulokseen sisältyvä
vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 38,5 (-18,3) milj. €.
* Osakekohtainen tulos oli 0,90 (0,15) euroa.
* Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 64,0 (98,9) milj. €.
* Vuokrausaste Suomessa oli 96,0 (96,7) %.

Toimintaympäristö

Euroalueelle ennustetaan kasvua, mutta sitä varjostavat useat riskit. Maailman
taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä Brexit
luovat epävarmuutta globaalisti ja erityisesti Euroopassa.

Näkymät Suomen taloudesta ovat kahtiajakoiset. Positiivisia signaaleja on
havaittavissa rakentamisen ja palvelujen sekä kuluttajien
luottamusindikaattoreissa, jotka ovat pitkän ajan keskimääräisellä tai sitä
korkeammalla tasolla. Näkymiä sen sijaan heikentää viennin tilanne, ja
joidenkin teollisuusalojen myönteisistä uutisista huolimatta yleisempi
elpyminen ei ole alkanut.

Epävarmuuden arvioidaan pitävän markkinakorot lähellä nollaa vielä pitkään.

Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut vilkasta kesän ja alkusyksyn aikana.
Lisääntynyt tarjonta on tasapainottanut vuokra-asuntojen tarjonnan ja
kysynnän suhdetta useilla alueilla, mikä on lisännyt vaihtuvuutta koko
vuokra-asuntokannassa.

Venäjällä ostovoiman arvioidaan edelleen supistuvan ja kotitalouksien
ennustetaan käyttävän rahavaransa lainojen maksuun. Vaikka BKT oli
alkuvuodesta vain hieman vuodentakaista alempi, Suomen Pankki arvioi, että
tulevien vuosien kasvu saadaan kestävälle pohjalle vasta kun investoinnit
käynnistyvät Venäjällä.

Toimitusjohtaja
Saku Sipola:

- Heinä-syyskuun vilkas kysyntä ja toimenpiteemme vuokrausasteen
parantamiseksi näkyivät selvästi. Vuokrausaste nousi edell...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.