Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

CORRECTION: Vitec Software Group AB: Vitec Delårsrapport januari - september 2016

This is a correction of the announcement from 08:30 20.10.2016 CEST. Reason for the correction: Kassaflödet på sidan 12, kolumn1 är korrigerat.
NEGATIV VALUTAEFFEKT MEN STÄRKT KASSAFLÖDE
SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016

* Nettoomsättning 483 Mkr (448)
* Resultat efter finansnetto 57,6 Mkr (67,8)
* Rörelsemarginal 13,0 % (16,1)
* Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,80)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 123,8 Mkr (105,8)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2016

* Nettoomsättning 164 Mkr (152)
* Resultat efter finansnetto 17,1 Mkr (24,0)
* Rörelsemarginal 11,8 % (16,8)
* Vinst per aktie före utspädning 0,48 kr (0,65)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,9 Mkr (7,2)
* Avyttring av Media samt förvärv av Tietomitta OY och Futursoft OY

VD - KOMMENTAR

Rensat för orealiserade valutaeffekter, ökande avskrivningar och
engångskostnader i Norge är det underliggande resultatet något starkare än
förra året, vilket också det förbättrade kassaflödet indikerar. Samtidigt så
har den i tidigare rapporter beskrivna omsättnings- och resultatminskningen
inom affärsområde Mäklare i Sverige slagit igenom fullt ut i kvartalet.

I den norska delen av affärsområde Mäklare genomfördes i augusti ett
effektiviseringsprogram vilket belastar tredje kvartalet med ca 3 Mkr, men
som beräknas ge ca 4 Mkr i årliga besparingar.

Tredje kvartalet inleddes med avyttringen av affärsområde Media, en unik
händelse för Vitec. Verksamheten inom Media kom med tiden att i huvudsak
bestå av kundanpassad applikationsutveckling, vilket innebar en väsentligt
högre andel tjänsteförsäljning än i övriga delar av koncernen. Avyttringen
skedde till ett konsultbolag där Medias kunder och medarbetare passade väl
in.

Strax efter avyttringen av Media förvärvades Tietomitta OY som bildar ett nytt
affärsområde - Miljö, och i slutet av kvartalet Futursoft OY som ingår i
affärsområde Auto. Tillsammans tillför förvärven drygt 80 Mkr i omsättning
med god lönsamhet.

Vitecs riskspridning är god, andelen repetitiva intäkter hög, 81 % i
kvartalet, vilket ger en god förmåga att absorbera negativa händelser, vilket
också bevisas av hur koncernen totalt utvecklats trots tappet inom
affärsområde Mäklare.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt hög och vi lägger kontinuerligt
resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs
finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser
goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang
av molnbaserade system minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar
vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta,
tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera
förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår
verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva
intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera
oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag
den 20 oktober 2016 kl 08:30.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar
och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för
branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och
Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i
vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och
fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare,
energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 490 medarbetare och omsatte
618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Vitec delårsrapport januari - september 2016
http://hugin.info/171957/R/2050181/766841.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.