Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Cortus Energy AB (publ): Cortus Energy företrädesemission övertecknades med 107 %

Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Cortus Energy AB (publ): Cortus Energy företrädesemission övertecknades med 107
%

Kista, 2017-06-02 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB (publ)
(”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units
bestående av aktier och teckningsoptioner, som beslutades av styrelsen med stöd
av bemyndigandet från årsstämman den 19 april 2017. Teckningstiden löpte från
och med den 17 maj till 31 maj 2017. Företrädesemission har övertecknats och
tillfört Bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 16 850 523,20 SEK
tecknades med företräde, motsvarande 97,5 procent av nyemissionen. Ytterligare
intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom
motsvarande 18 858 206,40 SEK. Därmed tecknades totalt 35 708 729,60 SEK,
vilket motsvarar 207 procent.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen
övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 17,3 MSEK före
emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,1 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet
med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 10 maj 2017.
Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds
till respektive tecknare den 2 juni 2017. Dessa skall betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som
erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 2 159 660,60
SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 12 957 963,80 SEK
medan antalet aktier kommer att uppgå till 259 159 276 stycken. Antalet
teckningsoptioner (TO 6) kommer att uppgå till 10 798 303 stycken och kommer
att upptas till handel på Nasdaq First North med ISIN-kod SE0009922172.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på
Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen
och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 6.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden
från och med den 18 december till och med den 29 december 2017. Teckningskursen
motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10)
handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det
vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre.
Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel när nyemissionen registrerats
hos Bolagsverket.

Kommentar VD, Rolf Ljunggren

”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och
jag uppfattar det som att marknaden ser att vi är på rätt väg. Höganäsprojektet
pågår med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Senast i halvårsrapporten
kommer vi att lämna en utförligare rapport om detta.”

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband
med företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50, är Bolagets Certified
Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cortus Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom VD Rolf Ljunggrens försorg, för offentliggörande den 2 juni
2017 kl. 17:30.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.