Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Cortus Energy AB (publ): Sista dag för handel med BTU Cortus Energy AB (publ)

ed BTU Cortus Energy AB (publ)

Kista, 2017-06-30 15:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB (publ)
(”Cortus” eller ”Bolaget”) - genomförde nyligen en företrädesemission av 10 798
303 units, envar bestående av fyra aktier och en teckningsoption ”TO 6”.
Tisdagen den 4 juli 2017 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad
unit) och stoppdag är torsdagen den 6 juli 2017.

Registrering av 43 193 212 aktier har skett hos Bolagsverket och efter
registrering uppgår det totala antalet aktier i Cortus Energy AB till 259 159
276 aktier och aktiekapitalet uppgår till 12 957 963,80 SEK efter en ökning med
2 159 660,60 SEK i samband med emissionen.

Registrering av 10 798 303 teckningsoptioner TO 6 har skett hos Bolagsverket,
handeln med TO 6 beräknas inledas den 11 juli 2017.

Teckningsoptionen TO 6 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan
perioden från och med den 18 december till och med den 29 december 2017.
Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period
på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden
börjar, det vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5
öre.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i
samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50, är Bolagets Certified
Adviser.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.