Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

CORTUS ENERGY: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION 65 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Cortus föreslår extra bolagsstämma den 30 oktober 2018 att
besluta om en emission av högst 250.884.167 units med företrädesrätt för
bolagets befintliga aktieägare.

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som
ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter berättigar innehavaren att teckna
en (1) unit till en teckningskurs om 0:26 kronor.

En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.
Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 501.768.334 nya aktier
och 250.884.167 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0:26 kronor per unit
innebär således en teckningskurs om 0:13 SEK per aktie, där två tecknade
aktier ger en vederlagsfri teckningsoption.

Vid fullteckning av företrädesemissionen erhåller bolaget en emissionslikvid
om totalt cirka 65 miljoner kronor före emissionskostnader.
Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier.

Syftet med att ta in pengar är att färdigställa anläggningen i Höganäs
tillsammans med Höganäs AB, samt för att skaffa kapital för pågående projekt
i Japan och Mariposa, Kalifornien samt projektering i Sverige, Tyskland och
Frankrike.

För befintliga aktieägare som avstår att delta i företrädesemissionen, under
antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 50
procent.

Bolaget har erhållit teckningsåtagande från styrelseledamöter i Cortus Energy
om cirka 3,2 miljoner, motsvarande cirka 4,6 procent av Företrädesemissionen.
Därutöver har Cortus erhållit emissionsgarantier från fem externa garanter om
totalt cirka 49,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 75,4 procent av
företrädesemissionen. Således är företrädesemissionen täckt av
teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 52,2 miljoner kronor,
motsvarande 80,0 procen.

Vidare har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets
rapport för perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 för att möjliggöra
för periodens resultat att ingå i prospektet. Rapporten kommer att publiceras
den 23 oktober 2018 istället för den 6 november 2018.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.