Du är här

2017-05-18

Crowdsoft: Kommuniké från årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Idag, den 18 maj, hölls årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med
erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition
avseende bolagets förlust

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning,
koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade
att disponera ansamlad förlust i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag
att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag
utan suppleant. Stämman beslutade vidare i enlighet med
valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 100 000
kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter. Härigenom kommer det totala styrelsearvodet
att uppgå till 300 000 kronor för kommande räkenskapsår.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag
att omvälja Urban Fagerstedt, Lennart Gillberg, Henrik Tjernberg och
Lena Torlegård som styrelseledamöter samt att välja Sverker Littorin
som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som
styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om procedurer för att utse ledamöter av valberedning
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår
för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och
valberedningens uppgifter. Beslutades vidare att valberedningen skall
bestå av fyra (4) ledamöter och att inget arvode utgår till
ledamöterna i valberedningen. Beslutades vidare att till ledamöter i
valberedningen välja Fredric Forsman, Mats Dahlin, Patric Sjölund och
Henril Tjernberg

Stockholm i maj 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Eriksson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070 - 710 78 07

E-post: alf.eriksson@crowdsoft.com

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för
operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster
för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är
utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en
central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden.
Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala
investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft.
Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/kommunike-fran-arsstamma-i-crowdso...
http://mb.cision.com/Main/14268/2269047/676643.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.