Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Crown Energy: Crown Energy meddelar utfall i konvertibelåterköp

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) har avslutat
erbjudandet om återköp av konvertibler. Återköp skedde till 10 kronor per
konvertibel motsvarande konvertibelns nominella belopp och totalt återköptes
konvertibler till ett värde motsvarande 66,4 miljoner kronor, vilket
motsvarar ca 85 procent av den totala konvertibelskulden. De
konvertibelinnehavare som valt att inte sälja sina konvertibler inom ramen
för erbjudandet kvarstår i enlighet med ursprungliga villkor för konvertibeln
och den fortsätter att handlas på NGM Equity som tidigare. Nästkommande
räntebetalning för de som har kvar sina konvertibler betalas ut enligt plan
den 4 maj 2015.

Betalning för de återköpta konvertiblerna kommer att regleras genom emittering
av preliminärt 21 924 837 nya aktier efter ett beslut på årsstämman 13 maj
2015. Teckningskursen är 3,03 kronor per aktie och tar hänsyn till att
återköpta konvertibler inte får sin ränta utbetald. Hade återköpet skett till
nominellt belopp plus ett års ränta d.v.s. 10 procent ytterligare så hade
teckningskursen varit 3,33 kronor per aktie, d.v.s. samma teckningskurs som
föreslås i den företrädesemission som årsstämman har att besluta om. Vid
emittering av de nya aktierna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med
cirka 635 820 kronor.

Anslutningsgraden i erbjudandet inkom något under den preliminära föraccept
som tidigare kommunicerats. Detta berodde till stor del på att ett fåtal
större konvertibelinnehavare valde att lösa in ett mindre belopp än
föranmält. I viss mån uppvägdes detta av att ett flertal accepterande
konvertibelinnehavare tillkom under acceptperioden.

"Det är positivt att vi nu har första delen av det relativt omfattande
refinansieringsprogrammet på plats. I och med detta steg kommer Bolaget att
kunna minska skuldsättningsgraden i en mycket stor utsträckning och
räntekostnaderna för finansieringen minskar avsevärt. Vi är mycket tacksamma
till de konvertibelinnehavare som väljer att vara med i en fortsatt utbyggnad
av Crown Energy med en konkret förbättring av vår finansiella situation i ett
första steg”
säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015, kl
10:25.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 707 51 41 84

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i
bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en
förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för
vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna
www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.