Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Crunchfish: Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående Företrädesemission i Crunchfish

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Crunchfish AB (publ) ("Crunchfish" eller "Bolaget") informerar att det
idag, den 25 mars 2019, är sista dagen för handel i Bolagets
teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår
till och med den 27 mars 2019.

Viktiga datum
13 mars - 27 mars 2019
Teckningsperiod för företrädesemissionen

13 mars - 25 mars 2019
Handel i teckningsrätter

Omkring 1 april 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Sammanfattning
Styrelsen i Crunchfish har med stöd av bemyndigande från Extra
bolagsstämma den 4 mars 2019, beslutat om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 21,5 MSEK före
emissionskostnader.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att
erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till
teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,00 SEK per
aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga
i företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 mars 2019.
Teckningsperioden löper från och med den 13 mars till och med den 27
mars. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 197 578,28 SEK genom
utgivande av högst 4 295 180 nya aktier.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget
och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med
företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande och VD i Blippit AB
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se,
telefon 040-615 14 10

Om Crunchfish - crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade
interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality.
Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish
Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad
appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det
gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för
geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran
är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på
marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är
noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010
med huvudkontor i Malmö.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Crunchfish AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/idag-ar-sista-dag-for-handel-i-t...
https://mb.cision.com/Main/14959/2771393/1013035.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.