Du är här

2017-10-06

Crunchfish: Nytt amerikanskt patent inom geststyrning stärker Crunchfishs patentportfölj

First North-noterade Crunchfish har av Förenta staternas myndighet för
patent och varumärken (USPTO) blivit beviljade patent avseende
aktivering av mobilkameran när mobilens passiva sensorer detekterar
fördefinierade förändringar i ljusförhållanden. Patentet möjliggör
strömsnål aktivering av kameran med hjälp av passiva sensorer.
Patentet med nummer US9733763 blir bolagets femte amerikanska patent
inom geststyrningsområdet. Patentskyddet gäller i USA till april
2034. Tidigare har motsvarande svenska patent beviljats.
Patentansökningar har även lämnats in i Europa och Kina.

Crunchfish har en omfattande patentportfölj som innehåller ett
tjugotal patentfamiljer fördelade på de två huvudsakliga
verksamhetsområdena geststyrning, som vi benämner Touchless
Interaction, respektive mobil närhetsfunktionalitet, som är en form
av förstärkt verklighet och vi därför kallar Connected AR (Augmented
Reality).

Crunchfishs process för skapande av IP-rättigheter avseende patent har
följande huvudsakliga moment.

· Skapa prioritetsgrund genom inlämning av första patentansökan i
Sverige.

· Analysera granskningsrapport från patentmyndighet.
· Vid helt eller delvis positiv granskningsrapport, lämna in en
internationell patentansökan genom PCT-systemet inom 12 månader.

· Inlämning av nationella patentansökningar inom 30 månader på de
viktigaste marknaderna såsom Europa, USA och Kina.

Detta senast beviljade patent har prioritetsgrund från inlämningsdagen
11 april 2013 i Sverige och bolaget har tidigare blivit beviljade
patent i Sverige för samma uppfinning. Parallellt med den amerikanska
ansökan som nu beviljats har nationella patentansökningar även
lämnats in i Europa och Kina. På dessa två marknader pågår
fortfarande granskningen eftersom varje nationell patentmyndighet
fattar egna beslut. Sannolikheten för att patent skall bli beviljat
även i Europa och Kina stärks dock eftersom ansökan redan blivit
beviljat på två marknader.

Värdet av bolagets patentportfölj har under senaste året stärkts
avsevärt eftersom flera av patentansökningarna inom geststyrning
blivit beviljade patent även i USA och i något fall Kina och ännu
viktigare att de flesta av patentansökningarna inom bolagets andra
teknologiområde Connected AR har blivit granskade och beviljade
patent i Sverige. För dessa ansökningar har internationell PCT
ansökning lämnats in och i några fall har nationaliseringsfasen
inletts eftersom trettio månader har förlupit sedan det
prioritetsgrundande inlämningsdatumet.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 57 aktiva patent och
patentansökningar inom två teknologiområden - geststyrning och
förstärkt verklighet. Det finns 11 unika uppfinningar inom
geststyrning varav 10 har blivit beviljade patent samt 15 unika
uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 9 har blivit godkända
patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan
begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla
geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har
för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda
marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och
förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande och IP-ansvarig Joachim Samuelsson
0708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

VD Joakim Nydemark
0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för
offentliggörande den 6 oktober 2017.

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför teknologi inom AR/VR och
m-commerce. Vår mjukvara skapar nya interaktionsmöjligheter med
konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att
styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar
innovativa m-commerce lösningar och gör det möjligt att aktivera
förstärkt verklighet i vilken applikation som helst. Crunchfishs
produkter licensieras till tillverkare av konsumentelektronik och
applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i
miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid
Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har
huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com
(http://www.crunchfish.com/) för ytterligare information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crunchfish/r/nytt-amerikanskt-patent-inom-gest...
http://mb.cision.com/Main/14959/2361968/732656.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.