Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-11

CybAero: CybAero offentliggör institutionella investerare

First North-listade CybAero AB genomförde i april en riktad nyemission
av 1,8 miljoner nya aktier, vilket tillförde Bolaget cirka 50
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. De fyra
internationella investerarna som deltog i emissionen är Allianz
Global Investors, Metzler Asset Management, SSE Opportunities och
Nuveen Investments.

Den riktade nyemissionen genomfördes på kvällen den 8 april och
offentliggjordes den 9 april. De nya aktierna tecknades av fyra
kvalificerade internationella investerare utanför Bolagets befintliga
ägarkrets. Investerarna är Allianz Global Investors, Metzler Asset
Management, SSE Opportunities samt Nuveen Investments. Aktierna
emitterades till en teckningskurs om 28 kronor per aktie. Totalt
emitterades 1,8 miljoner nya aktier vilket innebar att Bolaget
tillfördes cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen godkändes vid extra bolagsstämma som hölls den 6 maj
2014 i anslutning till Bolagets årsstämma. Betalning för aktierna
erlades kontant den 14 april.

- Det är otroligt hedrande att vi har fått in dessa fyra namnkunniga
och duktiga investerare som delägare i Bolaget, säger Mikael Hult, vd
för CybAero.

- Allianz Global Investors är en av världens största investerare med
ett förvaltat kapital om drygt 1 800 miljarder Euro. Övriga
investerare är också stora. Exempelvis förvaltar det USA-baserade
Nuveen Investments drygt 122 miljarder dollar. Det är via deras fond
Nuveen Global Growth Fund som investeringen gjorts, fortsätter Mikael
Hult.

Emissionen säkerställer CybAeros leveranskapacitet och möjliggör en
ännu snabbare expansion än tidigare planerat, enligt Mikael Hult:

- Det känns mycket stimulerande att vi har fått in dessa investerare i
CybAero. Det ger oss mycket goda förutsättningar att realisera den
snabba expansion vi har inlett under våren.

Vid årsskiftet hade CybAero 22 anställda. Idag är de 34 anställda samt
7 inhyrda konsulter, vilket innebär nästan en fördubbling på fem
månader. Fler medarbetare kommer att behöva anställas under året,
enligt Mikael Hult:

- Vi ser mycket stora marknadsmöjligheter framför oss som vi med den
genomförda emissionen nu kan ta oss an på ett professionellt och
förtroendefullt sätt.

Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att stärka
Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra en fortsatt hög
expansionstakt för Bolaget. Skälet till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt genom den riktade nyemissionen var att bredda Bolagets
institutionella ägarbas och säkerställa kapitalet på kort tid samt
tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget externt kapital på goda
villkor.

- Vi har länge önskat fler finansiella institutioner bland våra ägare
och välkomnar dessa institutionella investerare i CybAero, säger
Mikael Hult, vd för CybAero.

Genom nyemissionen ökade antalet aktier i CybAero med 1,8 miljoner
från 12 465 003 till 14 265 003 och aktiekapitalet ökade med 2 700
000 kronor från 18 697 504,50 kronor till 21 397 504,50 kronor.
Nyemissionen innebar en utspädning för CybAeros befintliga aktieägare
med cirka 14,4 procent efter genomförd nyemission. SEB Corporate
Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB var finansiell rådgivare
och Advokatfirman Delphi var legal rådgivare i samband med
nyemissionen.

För mer information, kontakta:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29
00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade
helikoptrar (s.k. VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en
grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings
universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom
VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global
uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science
Park i Linköping. Bolaget har drygt 30 anställda och är listat på
NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08-454 32 00) är
Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
CybAero.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/cybaero-offentliggor-institutionella...
http://mb.cision.com/Main/1177/9600320/255675.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.