Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Cyxone: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 i Cyxone har fastställts till 5,37 SEK

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar
("Cyxone" eller "Bolaget"), genomförde under tredje kvartalet 2018 en
företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av en (1)
aktie och en (1) teckningsoption. De som tecknade units under
teckningsperioden 8-23 oktober 2018 erhöll därmed en vederlagsfri
vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen
("Teckningsoption"). Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom
nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar en rabatt om 25 procent av
den volymviktade snittkursen under perioden 19 augusti till och med
den 30 augusti 2019. Snittkursen under mätperioden uppgick till 7,16
SEK och således är teckningskursen fastställd till 5,37 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie 3 i sammandrag:

Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden
2-18 september 2019.

Teckningskurs
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd
teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,37
SEK per aktie.

Sista dag för handel

Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North är
den 16 september 2019.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen
kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att
skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt
instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts
därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos
Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas
tillgänglig på Bolagets hemsida www.cyxone.com och på
emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida
www.mangold.se.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av
immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar
som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets
läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala
molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i
kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones
teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom
att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget
har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas
I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.
Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold
Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se.
www.cyxone.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cyxone/r/teckningskurs-for-utnyttjandet-av-te...
https://mb.cision.com/Main/16882/2892980/1098376.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.