Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co avtalar om återbetalning av konvertibler - Reducerar utspädning och förbättrar finansnetto

I syfte att reducera utspädning till följd av konvertering av
konvertibla förlagslån i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") -
noterat på Nasdaq Stockholm - har Bolaget ingått ett
återbetalningsavtal ("Avtalet") med långivaren, Svensk Bolig Holding
AB ("SBH"), om återbetalning av förlagslånen. Bolaget betalar också
marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH. Som ett led i
finansieringen av återbetalningen kommer Bolaget att kalla till en
extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande.

I samband med att Bolaget i juli 2014 förvärvade Hyresbostäder i
Sverige II AB från SBH skedde betalningen delvis genom utfärdade av
tre konvertibla förlagslån på vardera 340 Mkr, som vid full
konvertering skulle motsvara 16 266 230 aktier eller cirka 19 procent
av antalet utestående aktier.

- Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning
för nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en
konvertering av förlagslånen, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie &
Co, och fortsätter: - Dessutom kommer en aktieemissionen att
förbättra vår soliditet och vårt finansnetto.

Återbetalningen ska enligt Avtalet ske kontant den 1 juli 2016. SBH
kommer också att erhålla kompensation för optionsvärdet i
konvertiblerna med cirka 137 miljoner kronor vilket parterna bedömer
som marknadsmässigt. Bolaget avser finansiera återbetalningen genom
bland annat en nyemission av aktier och en obligationsemission.
Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 Mkr årligen på
grund av sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som
planerat.

I enlighet med vad som angivits ovan kommer Bolaget att kalla till en
extra bolagsstämma med förslag att bolagsstämman lämnar ett
bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission av
B-aktier på upp till 10 procent av det totala antalet utestående
aktier till nya investerare. Avsikten med bemyndigandet är att
finansiera planerade återbetalning av de konvertibla förlagslånen.
Bolagets huvudägare Kvalitena kommer att rösta för förslaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 - 121 317 25

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare
renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering
behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla
byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets
fastigheter uppgick per 1 december 2015 till drygt 13 600 MSEK. Det
totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2015 till 1 292 MSEK
årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie &
Co noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-avtalar-om...
http://mb.cision.com/Main/8760/9924395/481747.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.