Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co och HBS II har inlett förhandlingar avseende sammanslagning av sina fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har
inlett förhandlingar med Hyresbostäder i Sverige II AB ("HBS II")
avseende en sammanslagning av bolagens respektive fastighetsbestånd.
HBS II är ett fastighetsbolag som förvaltas av Obligo Investment
Management AS. Under förutsättning att parterna kommer överens,
kommer D. Carnegie & Co efter affärens genomförande att inneha en
bostadsportfölj på över 9 000 miljoner SEK och cirka 12 000
lägenheter koncentrerat i och runt Stockholm och Mälardalen.

Bolaget kommer, om parterna kommer överens och affären fullföljs, att
vara det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i
Sverige. Förhandlingarna mellan parterna förs med en gemensam
ambition att ingå bindande avtal under maj 2014. D. Carnegie & Co
återkommer med mer detaljerad information om affären så snart
bindande avtal har ingåtts.

Avsikten är att transaktionen genomförs genom att D. Carnegie & Co och
HBS II slår samman sina fastighetsbestånd. Genom en sådan transaktion
kommer de nuvarande ägarna i HBS II fortsätta att vara betydande
ägare i det samlade fastighetsbeståndet.

Ett slutligt avtal förutsätter bland annat styrelsegodkännande hos
båda bolagen samt att båda parter får göra en så kallad due diligence
avseende fastigheterna och att inget väsentligt negativt framkommer i
samband med en sådan undersökning. Vidare kommer genomförande av
affären att kräva att bolagsstämma sammankallas i HBS II:s ägarbolag
och i D. Carnegie & Co för att besluta om ändring av bolagsordning
och emission av värdepapper.

De båda bolagens kompletterande verksamheter ger en mycket god
utgångspunkt för vidare gemensam utveckling av Bolaget och
styrelserna i båda bolagen bedömer att affären är en stor möjlighet
för aktieägarna i båda bolagen.

D. Carnegie & Co har fastighetsförvaltning genom Stendörren och HBS II
har en stark förvaltare genom Obligo och en egen
förvaltningsorganisation, Graflunds AB. Efter transaktionen är
avsikten att förvaltningen av samtliga fastigheter samordnas.

D. Carnegie & Co har en mycket effektiv och kostnadsbesparande
renoveringsmetod i Bosystem™, där lägenheterna blir attraktivt
renoverade i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Bosystem™ kommer fortfarande att vara kärnan i förädlingen av
bolagets fastighetsbestånd och därigenom skapa betydande
värdetillväxt i det samlade fastighetsbeståndet.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

"Eftersom vi har som målsättning att öka kraftigt i vår kärnmarknad är
detta en fantastisk möjlighet att mer än uppfylla våra tillväxtmål.
Vi kommer efter genomförd transaktion se över beståndet med avsikt
att renodla den geografiska belägenheten för våra fastigheter".

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet
av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot sin vilja.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
bestående av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög
med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i
Stockholmregionen. D. Carnegie är sedan den 9 april noterat vid
NASDAQ OMX Firth North.

Om Hyresbostäder i Sverige II AB
HBS II har sedan 2004 varit en betydande aktör på den svenska
bostadsmarknaden, och äger i dag ett fastighetsbestånd på över 700
000 kvm med bostäder. Fastighetsbeståndet ligger i Eskilstuna,
Strängnäs, Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och
Göteborg. HBS II har en egen förvaltningsorganisation i Graflunds AB
som har förvaltningen för alla HBS II:s fastigheter samt externa
fastighetsägare. HBS II ägs av norska och svenska investerare via
Boligutleie Holding II AS och Hyresfastigheter Holding II Blå AB.
Enligt bolagets investeringsmandat är fastighetsportföljen tänkt att
realiseras mellan 2013 och 2016, beroende på när marknadsläget är
mest gynnsamt ur investerarsynpunkt.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB

+46 (0)8 121 317 00

Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co AB

+46 (0)8 121 317 00

Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-och-hbs-ii...
http://mb.cision.com/Main/8760/9569999/233980.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.