Du är här

2018-07-11

D. Carnegie & Co: Marknadsvärdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kommer medföra positiv resultatpåverkan unde...

D. Carnegie & Co har, i linje med tidigare kvartal, per den 30 juni
2018 låtit Savills marknadsvärdera 100% av bolagets fastigheter. D.
Carnegie & Co:s fortsatta omfattande, värdeskapande
investeringsprogram, utveckling av byggrättsportföljen och
ytterligare ökat investerarintresse i svenska bostadsfastigheter, har
resulterat i en högre värdering av D. Carnegie & Co:s
fastighetsportfölj. Detta har medfört en positiv resultatpåverkan med
omkring 1,8 miljarder kronor före skatt under andra kvartalet 2018.

"Värdeförändringen är ett resultat av det starka investerarintresset
för svenska bostadsfastigheter från såväl nationella som
internationella investerare, vårt kontinuerliga fokus på att säkra
byggrätter i vår portfölj, och vår bevisade renoveringsmodell samt
fortsatt omfattande värdeskapande investeringsprogram som leder till
att bolagets externa värderare uppmärksammat de värdedrivande
effekterna av bolagets arbete.

Då värdeökningen är så pass betydande väljer vi att meddela marknaden
denna positiva förändring innan rapporten för det andra kvartalet
släpps den 13 juli", säger D. Carnegie & Co:s VD Svein-Erik
Lilleland.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail:
sel@dcarnegie.se

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli
2018 kl. 20.30.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 31 mars 2018 till drygt 21 952 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 31 Mars 2018 till 1 569 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/marknadsvardering-av-d--car...
http://mb.cision.com/Main/8760/2573816/877164.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.