Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Dala Energi AB (publ): Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Avser perioden 20180101-20180630

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN

Om en boll kommer rullande förbi en hund och en människa, så skulle
hunden troligen fundera på vart bollen är på väg och titta framåt. En
människa som ser en boll komma rullande från ingenstans tittar
förmodligen åt andra hållet och funderar på vart bollen kom ifrån.
Det är många bollar i rullning i omvärlden och på Dala Energi.

Den 16 augusti beslutade regeringen att skärpa förordningen för
intäktsregleringen av elnätsavgifter för perioden 2020-2023. Enligt
regeringen innebär det att de flesta elnätskunderna kan få upp till
21 % lägre elnätsavgifter från 2020. Vi analyserar nu konsekvenserna
av beslutet. Effekten av förändringen innebär att intäktsramen sänks
men eftersom vi historiskt inte har utnyttjat hela den beslutade
ramen kommer konsekvensen att bli mindre för oss. Detta samtidigt som
det pågår en rättsprocess om att outnyttjad ram från perioden
2012-2015 får rullas med till perioden 2020-2023. Vi skall leverera
en av Sveriges prisvärdaste elnätstjänster med en prisutveckling som
är långsiktigt hållbar. Med nu kända fakta är vår bedömning att
nuvarande intäktsnivå för den reglerade elnätsverksamheten kan
bibehållas fram till 2024.

Kortsiktigt är det ingen bra förändring. Man kan förenklat beskriva
det som att pendeln nu slår tillbaka. El nätsföretagen har haft ett
för högt tak vilket vissa företag har utnyttjat genom att maximera
sina intäkter. Nu blir taket istället långsiktigt för lågt vilket
kommer att påverka möjligheten till att förnya och utveckla elnäten.
Långsiktigt är det dock en bra förändring för branschen, eftersom
delar av elnätsbolagen har glömt bort syftet med sin verksamhet, det
vill säga för vilka och varför man skall göra vad. Men en ny
marknadsmodell, den elhandlarcentriska modellen, hoppas jag att hela
branschen börjar sätta kunden och hållbarheten i fokus och ser ny
teknik som en möjlighet istället för ett hot. Då kommer pendeln att
svänga och vi får en långsiktig sund elmarknad där Dala Energi kan
vara framgångsrik.

Utbyggnaden av fibernätet fortsätter och prognosen är att vi passerar
l 0 000 anslutna adresser före årets slut. Vi dras generellt med
förseningar i projekten orsakade av en snörik vinter samt resursbrist
och långa handläggningstider hos Trafikverket. Men också för att vi
har en konkurrenssituation som innebär att vi inte har tillräckligt
många kunder i vissa områden för byggstart. Potentiella kunder är
bundna till avtal hos konkurrenter som inte lämnar besked om
projektet skall realiseras eller inte. Tyvärr så drabbar detta i
slutändan kunderna. Vi ser också att mer bidrag måste till för att nå
fler områden.

Vårfloden var intensiv och under perioden uppstod ett dammbrott vid
utloppet av sjön Lång i Limå vattendrag. Dammen ägs av Fortum, men
Dala Energi sköter vattenhushållningen. Dammbrottet gav följdskador
på dammen vid Limå bruk. En utredning pågår gällande framtiden för
Limå vattendrag med hänseende på kraftproduktion, biologisk mångfald
och kulturminne.

Som helhet presterade våra verksamheter elnät, elhandel (Dalakraft),
kraftproduktion och värme bättre än motsvarande period i fjol. För
fibernätsverksamheten drar förseningar ner resultatet då
anslutningstakten är lägre än planerat.

Bengt Östling

VD

Bengt Östling, VD 0247-738 02
Susanne Juhl, Ekonomiansvarig 0247-738 05
Pepins, 08-6731790

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dala-energi-ab--publ-/r/dala-energi-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/4197/2621757/911737.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.