Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

DBP: Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical
International AB (publ), 556991-6082, får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till revisorns uttalande i
revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Double
Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("Bolaget") lämnar
styrelsen följande information. Styrelsen vill informera att revisorn
i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende
årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga
osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som
framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte
tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande
tolv månaderna.

Som tidigare presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 mars
2019 har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga
rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från
årsstämman den 8 april 2019 att besluta om en nyemission av aktier
med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Som komplement till
detta startar bolaget försäljningen av sitt läkemedel Temodex i Latin
Amerika samt försäljning av andra medicinska och medicintekniska
produkter i Norden vilket redan börjat generera en viss del av
intäkter som behövs för bolagets drift.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Igor Lokot, VD Mer om
DBP: www.doublebp.com

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...),
Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter
(https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för Temodex.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dbp/r/arsredovisning-och-revisionsberattelse-...
https://mb.cision.com/Main/12720/2764155/1007937.pdf
https://mb.cision.com/Public/12720/2764155/bfd1928076482799.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.