Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

DBT CAPITAL INV AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DBT CAPITAL INV AB ("INV"), 2018-01-01 - 2018-12-31

RÄKENSKAPSÅRET 2018-01-01 - 2018-12-31 (JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE
RÄKENSKAPSÅR 2016-09-02 - 2017-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 10 185 KSEK (1 760 KSEK).
· Avsättningarna till kreditreserven (DBT Capital HY AB) under året
uppgick till 1 880 KSEK (244 KSEK).

· Likviditeten uppgick till 18 900 KSEK (25 KSEK) per balansdagen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

· Under räkenskapsåret emitterade INV en efterställd obligation med
ISIN: SE0011089671 ("Obligationslånet") om 150 MSEK inom ram av
totalt 200 MSEK med kupong 6% och förfall 2021. I samband med
emissionen av Obligationslånet löstes skulderna till koncernföretag
om 43 MSEK.

· Eget kapital i INV förstärktes med 30 MSEK genom
aktieägartillskott från INV's moderbolag DBT CAPITAL AB ("DBT").

· Låneportföljen uppvisade god tillväxt med 22 nya motparter till 31
totalt. Nyutlåningen ökade med 165 MSEK under 2018 medan 48 MSEK
förföll till fullo.

· Total utestående lånevolym uppgick till 160 MSEK i 31 olika lån
per balansdagen.

· Låneportföljen uppnådde en god diversifiering över sektorer,
löptider och typ av säkerheter.

· Inga kreditförluster under 2018.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

· INV har under 2019 års första kvartal emitterat de resterande 50
MSEK av Obligationslånet inom den fastställda ramen på 200 MSEK.

· Under första kvartalet har INV valt att utnyttja sin rätt till
förtida frivillig amortering på Obligationslånet i enlighet med
villkoren. INV amorterade totalt 50 MSEK på Obligationslånet.

· Eget kapital i INV förstärktes med 40 MSEK genom
aktieägartillskott från DBT.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dbt-capital-inv-ab/r/bokslutskommunike-dbt-ca...
https://mb.cision.com/Main/17689/2775572/1016065.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.