Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

DBT CAPITAL INV AB: Delårskommuniké DBT CAPITAL INV AB, 2019 jan-jun

PERIODEN 2019-01-01 - 2019-06-30 (JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PERIOD
2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 10 548 KSEK
(3 784 KSEK).

· Resultatet under första halvåret uppgick till -1 775 KSEK (24
KSEK). Det negativa resultatet under perioden är drivet av
transaktionskostnader relaterade till upptagandet av ett nytt seniort
säkerställt lån från en svensk institution. Rensat för dessa
"extraordinära" kostnader visar verksamheten positivt resultat om
dryga 1 MSEK.

· Total utestående lånevolym uppgick till 327 463 KSEK (80 626 KSEK)
per balansdagen.

· Eget kapital uppgick till 68 225 kSEK (524 kSEK) per balansdagen.
· Likviditeten uppgick till 13 667 KSEK (17 513 KSEK) per
balansdagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Finansiellt

· INV har under 2019 års första kvartal emitterat de resterande 50
MSEK av Obligationslånet inom den fastställda ramen på 200 MSEK.

· Under första kvartalet har INV valt att utnyttja sin rätt till
förtida frivillig amortering på Obligationslånet i enlighet med
villkoren. INV amorterade totalt 50 MSEK på Obligationslånet.

· Eget kapital i INV förstärktes med 40 MSEK genom
aktieägartillskott från DBT

· Nyutlåningen ökade med 184,8 MSEK under första halvåret 2019 medan
17,5 MSEK förföll till fullo.

· Låneportföljen uppnådde en god diversifiering över sektorer,
löptider och typ av säkerheter.

· Inga befarade eller konstaterade kreditförluster under första
halvåret 2019.

Övrigt

· INV har ingått ett strategiskt samarbete med
kredithanteringsföretaget Lowell. Samarbetet inleddes under april
2019 och består av att Lowell agerar backup service provider. Avtalet
innebär att Lowell har kunskap och processer för att ta över
hanteringen av INVs lån, om INV eller dess koncernmoder DBT CAPITAL
AB ("DBT") mot all förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet
vidare, något som skapar trygghet för både investerare och låntagare.

· INV har även ingått avtal om en garantifacilitet med Europeiska
Investeringsfonden ("EIF") inom ramen för EIF:s SME InnovFin
Guarantee Facility. Samarbetet kommer att möjliggöra 80 MEUR i
nyutlåning till Sveriges små och medelstora företag, där EIF täcker
upp till 50% av de eventuella framtida kreditförlusterna. Projektet
stöds av EU-budgeten inom ramen för Investeringsplanen för Europa sk.
Junckerplanen.

· Under 2019 års första halvår har INV även ingått ett
finansieringsavtal med en svensk institution om ett seniort
säkerställt lån ("Faciliteten"). Lånet uppgår till 140 miljoner
kronor med utrymme för vidare upptrappning i takt med att utlåningen
växer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· INV ingått ett finansieringsavtal med en internationell
kapitalförvaltare med mer än 450 miljarder under förvaltning om en
utökning av Faciliteten. Utökningen uppgår till 260 miljoner kronor
med utrymme för vidare upptrappning i takt med att utlåningen växer.
Den nya finansieringen ska användas för att möta den starka
efterfrågan på företagslån till Sveriges växande små- och medelstora
företag.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/9EDF197F745E0B8AE0...
https://mb.cision.com/Main/17689/2907069/1107306.pdf
https://mb.cision.com/Public/17689/2907069/ac09612afbc38ff6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.